Diğer Çalışma Sayfalarına Başvurular

Bir çalışma sayfası hücresinde, bir başka çalışma sayfasındaki hücreye başvuru gösterebilirsiniz.

Aynı şekilde, bir başka belgedeki bir hücreye bu belge kaydedilmiş haldeyse, bir başvuru yapılabilir.

Başka Belgedeki Hücreye Başvuru

 1. Open a new, empty spreadsheet. By default, it has only a single sheet named Sheet1. Add a second sheet clicking on + button to the left of the sheet tab in the bottom (it will be named Sheet2 by default).

 2. Bir örnek olarak, Çalışma sayfası1 deki A1 hücresine aşağıdaki formülü girin.

  =Sheet2.A1

 3. Hesap tablosu altındaki bölgede Çalışma Sayfası2 sekmesine tıklayarak, İmleci A1 hücresine yerleştirin ve hücreye bir sayı veya metin girin.

 4. Eğer Çalışma sayfası1'e geri dönerseniz, A1 hücresinde aynı içeriği göreceksiniz. Çalışma sayfası2.A1 içerikleri değiştiğinde, Çalışma sayfası1.A1 içerikleri de değişir.

tip

When referencing a sheet with name containing spaces, use single quotes around the name: ='Sheet with spaces in name'.A1


tip

The example uses Calc formula syntax. It is also possible to use Excel A1 or R1C1 formula syntax; this is configured on Formula options page.


Başka Belgedeki Hücreye Başvuru

 1. Varolan bir belgeyi yüklemek için, Dosya - Aç'ı seçin.

 2. Yeni bir hesap tablosu açmak için, Dosya - Açmenüsünü seçin. İmleci dış veri almak istediğiniz hücrenin üzerine yerleştirin ve formül girişine başlamak isteğinizi gösteren, eşittir (=) işareti girin.

 3. Şimdi yüklemiş olduğunuz dosyaya geri dönün. Verisini yeni belgeye eklemek istediğiniz hücreye tıklayın.

 4. Yeni hesap tablosuna geri dönün, giriş satırında LibreOffice Calc'ın sizin için nasıl bir formül ilave etmiş olduğunu göreceksiniz.

  The reference to a cell of another document contains the fully qualified name of the other document between single quotes ('), then a hash #, then the name of the sheet of the other document, followed by a period and the name or reference of the cell.

  For example, .

  note

  The path and document name URI must always be enclosed in single quotes. If the name contains single quotes (') they must be escaped using two single quotes (''). Only a sheet name may not be quoted if it does not contain a space or a character that would be an operator or the name would be pure numeric (for example, '123' must be quoted).


 5. Formulü yeşil tamam işaretine tıklayarak onaylayın.

 6. If you drag the box in the lower right corner of the active cell to select a range of cells, LibreOffice automatically inserts the corresponding references in the adjacent cells. As a result, the sheet name is preceded with a "$" sign to designate it as an absolute reference.

Eğer bu formülde diğer belgenin adını kontrol ederseniz, URL formunda yazılmış olduğunu fark edeceksiniz. Bu İnternet üzerinden bir site adresi de girebileceğiniz anlamına gelir.

Lütfen bizi destekleyin!