Zaman Farklarının Hesaplanması

Eğer zaman farklarını hesaplamak isterseniz, örneğin, aynı gecedeki 23:30 ve 01:10 arasındaki zaman farkı için bu formülü kullanın:

=(B2<A2)+B2-A2

B2 sonraki zaman ve A2 önceki zamandır. Örneğin sonucu 01:40 veya 1 saat ve 40 dakika bulunur.

Formülde, bütün bir gün (24 saat) 1 değerine sahiptir ve bir saat ise 1/24 değerine sahiptir. Parantez içindeki mantıksal ifade 0 sıfır saate ve 1 ise 24 saate karşılık gelir. Formülden dönen sonuç işleçlerin yerleşimine göre otomatik olarak saat biçiminde oluşur.

Lütfen bizi destekleyin!