Defining Background Colors or Background Graphics

LibreOffice Calc hücre aralıklarına arkaplan rengi belirleyebilir veya arkaplan olarak bir resim kullanabilirsiniz.

LibreOffice Calc Hesap Tablolarına bir arkaplan rengi uygulanması

  1. Hücreleri seçin.

  2. Biçim - Hücreler menüsünü (veya Hücreleri Biçimlendir kısayol menüsünden) seçin.

  3. Arkaplan sekme sayfasında, arkaplan rengini seçin.

Hücre arkaplanlarına resimler eklenmesi

  1. Ekle - Resim - Dosyadan menüsünü seçin.

  2. Resmi seçin ve düğmesine tıklayın.

    The graphic is inserted anchored to the current cell. You can move and scale the graphic as you want. In your context menu you can use the Arrange - To Background command to place this in the background. To select a graphic that has been placed in the background, use the Navigator.

Lütfen bizi destekleyin!