Adresleme için İsimlerin Tanınması

Hücrelerdeki metinleri sütunlar ve satırlardaki hücreler için referans olarak kullanabilirsiniz.

Örnek hesap tablosu

Örnek hesap tablosunda, bir formülde 'Birinci sütun' metin dizisini B3'den B5'e hücre aralığı için kullanabilirsiniz, veya 'İkinci sütun' metin dizisi C3'den C5'e hücre aralığı için kullanılabilir. 'Birinci satır' B3'den D3'e hücre aralığı için de kullanılabilir, veya 'İkici satır' B4'den D4'e için kullanılabilir. Bir hücre ismini gösteren formüle örnek, TOPLA('Birinci sütun') sonucu 600 bulunur.

Automatically finding labels is a legacy feature and deactivated by default as it can produce nondeterministic behavior depending on actual document content. To turn this function on, choose - LibreOffice Calc - Calculate and mark the Automatically find column and row labels check box.

Using defined labels instead is always possible and behaves similar but in a defined way.

Öneri Simgesi

If you enter a label name in the formula yourself, enclose the name in single quotation marks ('). If a single quotation mark appears in a name, you must double it, for example, 'Harry''s Bar'.


Lütfen bizi destekleyin!