Adresleme için İsimlerin Tanınması

Hücrelerdeki metinleri sütunlar ve satırlardaki hücreler için referans olarak kullanabilirsiniz.

Örnek hesap tablosu

Örnek hesap tablosunda, bir formülde 'Birinci sütun' metin dizisini B3'den B5'e hücre aralığı için kullanabilirsiniz, veya 'İkinci sütun' metin dizisi C3'den C5'e hücre aralığı için kullanılabilir. 'Birinci satır' B3'den D3'e hücre aralığı için de kullanılabilir, veya 'İkici satır' B4'den D4'e için kullanılabilir. Bir hücre ismini gösteren formüle örnek, TOPLA('Birinci sütun') sonucu 600 bulunur.

Bu fonksiyon varsayılan olarak etkindir. Pasif hale getirmek için - LibreOffice Calc - Hesapla'yı seçin ve Satır ve sütun etiketlerini otomatik bul kutusundaki işareti kaldırın.

Öneri Simgesi

Calc tarafından otomatik olarak tanınan bir isim isterseniz, isim bir harf ile başlamalıdır ve içinde abecesayısal karakterleri bulunabilir. Formülde bu ismi kullanmak istiyorsanız üst tırnak karakterleri içine yazmalısınız('). Eğer bir isimde tek üst tırnak karakteri var ise, üst tırnak önüne ters bölü işareti koymalısınız, örneğin 'Ahmet\'in Hesabı'.


Lütfen bizi destekleyin!