LibreOffice Calc Hata Kodları

Aşağıdaki tablo, LibreOffice Calc için hata mesajlarına bir genel bakış sunar. Eğer imlecin bulunduğu hücrede hata var ise, hata kodu hücrede, ve hata mesajı Durum Çubuğu'nda görüntülenir.

Hata Kodu

İleti

Açıklama

###

hiçbiri

Hücre içeriğini gösterebilecek kadar geniş değil.

#FMT

hiçbiri

Bu değer, bu biçim için geçerli sınırların dışındadır.

501

Geçersiz karakter

Formül içerisindeki karakter geçersiz.

502

Geçersiz bağımsız değişken

İşlev değişkeni geçersiz. Örneğin, KARAKÖK() işlevi için bir negatif sayı, bunun için lütfen SANKAREKÖK() kullanın.

503
#NUM!

Geçersiz kayan noktalı matematik işlemi

Bir hesaplama sonucu tanımlanmış aralığını aşıyor

504

Parametre listesi hatalı

İşlevin parametresi geçersiz, örneğin, bir sayı yerine metin, veya hücre başvurusu yerine alan başvurusu.

507, 508

Hata: Birleştirmede hata

Eksik parantez, örneğin, kapanma parantezi var olmasına karşın açma parantezi yok.

509

Eksik işleç

Eksik işleç, örneğin "=2(3+4) * ", "2" ile "(" arasında * çarpım işleci yok.

510

Eksik Değişken

Değişken eksik, örneğin iki işleç yan yana "=1+*2".

511

Eksik Değişken

İşlev verilenden daha fazla değişkene ihtiyaç duyar, örneğin VE() ve VEYA()

512

Formül çok uzun

Derleyici: Formüldeki iç belirteçlerin sayısı, (bunlar, işleç, değişkenler, parantezlerdir) 8192 sayısını aşmaktadır.

513

Karakter zinciri çok uzun

Derleyici: formüldeki bir tanımlayıcı 64kB boyutunu aşıyor. Yorumlayıcı: bir karakter işleminin sonucu 64kB boyutunu aşıyor.

514

İç taşıma çok uzun

Sıralama işlemi çok fazla nümerik veri ile çalıştı (maksimum 100000) veya hesaplama yığıtı taştı.

515

Dahili söz dizimi hatası

Bilinmeyen hata.

516

İç sözdizimi hatası

Hesaplama yığıtında dizi bekleniyor, fakat mevcut değil

517

İç sözdizimi hatası

Bilinmeyen kod, örneğin, yeni bir fonksiyon bulunan belge bu fonksiyon bulunmayan eski bir belgeye yüklenmişse ortaya çıkar.

518

İç sözdizimi hatası

Değişken mevcut değil

519
#DEĞER!

No value (instead of Err:519 cell displays #VALUE!)

Formül tanımlamayı karşılamayan bir değer üretiyor; veya hücredeki formülde başvurulmuş hücre sayı yerine metin içeriyor.

520

İç sözdizimi hatası

Derleyici bilinmeyen bir derleyici kodu üretti.

521
#NULL!

Dahili sözdizimi hatası (Err:521 yerine hücre #NULL gösterir!)

Kod veya sonuç yok.

522

Döngüsel referans

Formül doğrudan veya dolaylı olarak kendisine başvurur ve Tekrarlama seçeneği - LibreOffice Calc - Hesaplama altında ayarlanmamıştır.

523

Hesaplama işlemi yakınsamıyor (hedef değer tutturulamadı).

İşlev hedef değere ulaşamıyor, veya Yinelemeli başvurular ayarlanan azami adım değerinde asgari değişim değerine ulaşılamıyor.

524
#BAŞV!

Not a valid reference (instead of Err:524 cell displays #REF!)

Derleyici: Bir sütun veya satır tanımlama ismi çözülemedi. Yorumlayıcı: Bir formülde, sütun, satır, veya çalışma sayfası isminde başvurulan hücre bulunamıyor

525
#AD?

invalid names (instead of Err:525 cell displays #NAME?)

Bir belirteç (tanıtıcı) elde edilemedi. Örneğin, geçerli başvuru, geçerli alan adı yok, kolon ve etiket adı yok, makro yok, yanlış ondalık bölen, eklenti bulunamadı gibi.

526

İç sözdizimi hatası

Eski, artık kullanılmıyor, fakat sonuç bir alandan gelen işlev ise eski belgelerden gelir.

527

İç taşıma çok uzun

Yorumlayıcı: Başvurular, bir hücredeki hücre başvuruları çok karmaşık.

530

No AddIn

Interpreter: AddIn not found.

531

Macro yok

Yorumlayıcı: Macro bulunamadı.

532
#DIV/0!

Sıfıra bölüm

Bölen 0 ise bölme işleci bu hatayı üretir,
bazı fonksiyonlar da bu hata ile döner, örneğin:
DEĞİŞKENP birden az değişkenliyse
STDSAPMAS birden az değişkenliyse
DEĞİŞKEN ikiden az değişkenli ise
STDSAPMA ikiden az değişkenli ise
STANDARTLAŞTIRMA stdsapma=0 değerindeyse
NORMALDAĞILIM stdsapma=0 değerindeyse

533

İç içe diziler desteklenmiyor

Örneğin, ={1;{2}}

538

Error: Array or matrix size

-

539

Unsupported inline array content

Örneğin, ={1+2}

540

Harici içerik devre dışı

Happens if a function that requires (re)loading of external sources is encountered and the user hasn't confirmed reloading of external sources yet


Lütfen bizi destekleyin!