Hesap tabloları için kısayol tuşları

Not Simgesi

Bazı klavye kısayol tuşları masaüstü sisteminiz tarafından kullanılıyor olabilir. Masaüstü sistemince atanmış kısayol tuşları LibreOffice tarafından kullanılamaz, LibreOffice için farklı tuşları Araçlar -Özelleştir - Klavye sekmesinde değiştirmeyi, ya da masaüstü sisteminizde değiştirmeyi deneyin.


Seçili bir hücre aralığını Giriş satırına girdiğiniz formülle doldurmak için, + Enter tuşlarına basın.

Tüm hücrelerde Giriş satırı'nda girdiğiniz aynı verileri içeren bir dizi yaratmak için, Shift++Enter tuşuna basın. Bir dizinin elemanlarını tek tek düzenleyemezsiniz.

Bir çalışma sayfasında birden çok alanda farklı aralıkları seçmek için, tuşuna basarak istediğiniz alanlarda hücreleri fare ile seçin.

Hesap tablosunda birden fazla sayfa seçmek için, tuşlarına basarken, çalışma alanının alt ucunda yer alan isim sekmelerine tıklayın. Seçim içinden sadece bir sayfayı seçmek için shift tuşuna basılı tutarken sayfanın isminin bulunduğu sekmeyi tıklayın.

Bir hücrede elle satır sonu eklemek için, hücreye tıklayın +Enter tuşuna basın.

Seçili bir hücrenin içeriğini silmek için Backspace tuşuna basın. Bu İçeriği Sil iletişim penceresini açar, buradan istediğiniz hangi hücrenin çeriğini sileceğinizi seçebilirsiniz. Bu iletişim penceresi olmadan hücrelerin içeriğini silmek için Delete tuşuna basın.

Hesap Tablolarında gezinmek

Kısayol tuşları

Efekt

+ Home (Başa)

İmleci çalışma sayfasındaki ilk hücreye kaydırır (A1).

+ End (Son)

İmleci çalışma sayfasındaki veri içeren en son hücreye taşır.

Başa

İmleci geçerli satırdaki ilk hücreye taşır.

Sona

Moves the cursor to the last column that contains data in any row.

Shift+Home

Mevcut satırdaki geçerli hücreden ilk hücreye kadar hücreleri seçer.

Shift+End

Selects all cells from the current cell to the last column that contains data in any row.

Shift+Page Up

Mevcut sütunda geçerli hücreden bir sayfa yukarı hücreleri seçer veya var olan seçimi bir sayfa yukarı genişletir.

Shift+Page Down

Mevcut sütunda geçerli hücreden bir sayfa aşağıya hücreleri seçer veya var olan seçimi bir sayfa aşağıya genişletir.

Shift+Boşluk

Geçerli satırı seçer veya mevcut seçimi ilgili tüm satırlara genişletir.

+Boşluk

Geçerli sütunu seçer veya mevcut seçimi ilgili tüm sütunlara genişletir.

+Shift+Boşluk

Sayfadaki tüm hücreleri seçer.

+ Sol Ok

Moves the cursor leftward to the start and end of cell blocks with data. If the cell to the left of the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves leftward in the current row until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same row to the left of the cursor are empty, the cursor moves to the first cell in the row.

+ Sağ Ok Tuşu

Moves the cursor rightward to the start and end of cell blocks with data. If the cell to the right of the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves rightward in the current row until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same row to the right of the cursor are empty, the cursor moves to the last cell in the row.

+ Yukarı Ok (Up Arrow)

Moves the cursor upward to the start and end of cell blocks with data. If the cell above the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves upward in the current column until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same column above the cursor are empty, the cursor moves to the first cell in the column.

+ Aşağı Ok (Down Arrow)

Moves the cursor downward to the start and end of cell blocks with data. If the cell below the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves downward in the current column until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same column below the cursor are empty, the cursor moves to the last cell in the column.

+ Shift + Ok tuşu

Selects all cells of the range created by the cursor movements using the +Arrows key combinations. If used to select rows and columns together, a rectangular cell range is selected. If the cursor is in an empty cell, the selection will stretch from the current cell up to the first cell with value in the direction of the arrow pressed.

+ Sayfa Yukarı (Page Up)

Bir çalışma sayfasını sola kaydırır.

Yazdırma önizleme görünümünde: Bir önceki yazdırma sayfasına geçer.

+ Sayfa Aşağı (Page Down)

Sağa doğru bir çalışma sayfası kaydırır.

Yazdırma önizlemede: sonraki yazdırma sayfasına geçer.

+Page Up

Bir ekran sayfası kadar sola kaydırır.

+Page Down

Bir ekran sayfası kadar sağa kaydırır.

Shift++ Sayfa Yukarı (Page Up)

Bir önceki çalışma sayfasını geçerli sayfalar seçimine ekler. Eğer hesap tablosunun bütün sayfaları seçilmiş ise, bu kısayol tuşu sadece önceki çalışma sayfasını seçer, ve çalışılan geçerli sayfa yapar.

Shift+ + Sayfa Aşağı (Page Down)

Bir sonraki çalışma sayfasını geçerli sayfalar seçimine ekler. Eğer hesap tablosunun bütün sayfaları seçilmiş ise, bu kısayol tuşu sadece sonraki çalışma sayfasını seçer, ve çalışılan geçerli sayfa yapar.

+ *

(*) numerik klavyede olan çarpma işareti

İmlecin içerisinde bulunduğu veri aralığını seçer. Bir aralık boş satır ve sütunlarla çevrilmiş bitişik hücre alanıdır.

+ /

(/) numerik klavyede olan bölme işareti

İmlecin içinde bulunduğu dizi formülünün aralığını seçer.

+ toplama (sayısal klavyede +) tuşu

Hücreler ekler (Ekle - Hücreler menüsünde olduğu gibi).

+ çıkarma (sayısal klavyede -) tuşu

Hücreleri siler (Düzenle - Hücreleri Sil menüsünde olduğu gibi).

(seçilmiş bir aralıkda) Enter tuşuna basın

Moves the cursor down one cell in a selected range. To specify the direction that the cursor moves, choose - LibreOffice Calc - General and change the option in Press Enter to move selection.

Enter (after copying cell contents)

If cell contents have just been copied to the clipboard and no additional editing has been done in the current file, then pressing Enter will paste clipboard contents to the current cursor position.

Shift+Enter

If the clipboard contains cell contents and no editing has been done in the file, then Shift+Enter has the same behavior as Enter and pastes clipboard contents to the current cursor position.

If no cells are selected, Shift+Enter moves the cursor to the opposite direction defined in the option Press Enter to move selection found in - LibreOffice Calc - General.

If a range of cells is selected, Shift+Enter moves the cursor inside the current selection to the opposite direction defined in the option Press Enter to move selection.

+ ` (bu tablonun altındaki nota bakın)

Hücre değerleri yerine hücredeki formülleri görüntüler veya gizler.


note

Çoğu İngiliz klavyesinde ` tuşu "1" tuşuna bitişik olarak yerleştirilmiştir. Eğer klavyenizde bu tuş görünmüyorsa, başka bir tuşu atayabilirsiniz: Araçlar - Özelleştir menüsünü seçin açılan iletişim penceresinde klavye sekmesini tıklayın. "Kısayol tuşları" liste kutusundan istediğiniz boş bir tuş bileşimini seçtikten sonra, "Görünüm" kategorisi daha sonra "ToggleFormula" işlevini seçerek değiştir düğmesine tıklayın.


Copying and Renaming Sheets

The sheet tabs used to navigate between sheets can be clicked in combination with keyboard keys to perform the following operations:

Shortcut Keys

Effect

+ Drag sheet tab

Creates a copy of the sheet whose tab was clicked. The copied sheet is placed at the position where the mouse button was released.

+ Click sheet tab

Makes the sheet name editable. Edit the sheet name and press Enter when finished.


Hesap tablosunda kullanılan fonksiyon tuşları

Kısayol tuşları

Efekt

+F1

Seçilmiş hücreye eklenen notu görüntüler

F2

With a cell selected, press F2 to open cell contents for editing. If the cell contains a formula, use arrow keys to navigate the sheet to easily enter range addresses into the formula.

Press F2 again to enable the use of arrow keys to move the cursor in the formula text.

Each additional use of the F2 shortcut switches between the two states previously described.

Some dialog boxes have input fields with a Shrink button. Pressing F2 with the cursor inside such field causes the Shrink command to be executed.

+F2

Fonksiyon sihirbazını açar.

Shift++F2

İmleci Giriş satırı'na taşır. Burada geçerli hücre için, formül girebilirsiniz.

+F3

Ad tanımla iletişim penceresini açar.

Shift++F4

Veritabanı gezginini gösterir veya gizler.

F4

Giriş satırındaki bağıl ve mutlak başvuruları yeniden düzenler (örneğin , A1, $A$1, $A1, A$1).

F5

Gezgin'i gösterir veya gizler.

Shift+F5

Bağımlılıkları izle.

Shift+F9

Örnekleri izle.

Shift++F5

Moves the cursor from the Input line to the Sheet area box. You can also use Shift++T.

F7

Geçerli çalışma sayfasında heceleme kontrolü

+F7

Eğer geçerli hücre metin içeriyorsa eş anlamlılar sözlüğünü açar.

F8

Ek seçim kipini açar veya kapatır. Bu kipteyken, ok tuşlarını kullanarak seçimi genişletebilirsiniz. Bir başka hücreye tıklayarak da seçimi genişletebilirsiniz.

+F8

Değer içeren hücrelerin vurgulanması.

F9

Geçerli çalışma sayfasında değişmiş olan formülleri tekrar hesaplar.

+F9

Sayfalardaki formülleri tekrar hesaplar.

+F9

Seçilmiş Çizelgeyi günceller.

Biçemler penceresini açar, buradan geçerli sayfaya veya seçilmiş hücre içeriklerine biçemler uygulayabilirsiniz.

Shift+F11

Belge şablonu yaratır.

Shift+F11

Şablonları günceller.

F12

Seçilmiş veri aralığını gruplar.

+F12

Seçilmiş veri aralığı gruplamasını kaldırır.

+Aşağı Ok

Mevcut satırın yüksekliğini arttırır (sadece OpenOffice.org miras uyumluluk kipinde).

+Yukarı Ok

Mevcut satırın yüksekliğini azaltır (sadece OpenOffice.org miras uyumluluk kipinde).

+Sağ Ok

Geçerli sütunun genişliğini artırır.

+Sol Ok

Geçerli sütunun genişliğini daraltır.

+ Shift + Ok Tuşu

Geçerli hücreye göre satır yüksekliğini veya sütun genişliğini ayarlar.


Kısayol tuşlarını kullanarak hücreleri biçimlemek

Aşağıdaki hücre biçimleri klavye tuşları kullanılarak da uygulanabilir:

Kısayol tuşları

Efekt

+1 (nümerik klavyedeki değil)

Hücreleri Biçimlendir iletişim penceresini açar

+Shift+1 (Nümerik klavyedeki değil)

İki ondalık hane, binler ayracı

+Shift+2 (nümerik klavyedeki değil)

İmlecin içinde bulunduğu dizi formülünün aralığını seçer.

+Shift+3 (nümerik klavyedeki değil)

Standart tarih biçimi

+Shift+4 (nümerik klavyedeki değil)

Standart para birimi biçimi

+Shift+5 (nümerik klavyedeki değil)

Standart Yüzde biçimi (İki ondalık hane)

+Shift+6 (nümerik klavyedeki değil)

Standart Biçim


Özet tabloyu kullanmak

The shortcut keys below are for the Pivot Table Layout dialog.

Tuşlar

Efekt

Tab

İletişimlerdeki düğmelerin, alanların odaklamasını ileriye doğru taşıyarak sonraki kontrole gider.

Shift+Tab

İletişim penceresindeki düğmeler ve alanlar arasında odağı geriye doğru taşıyarak değiştirir.

Up Arrow

İletişim alanında odağı yukarıya bir öğe kadar taşır.

Down Arrow

Geçerli iletişim alanında, odağı bir öğe aşağıya kaydırır.

Left Arrow

Odağı geçerli iletişim alanının bir solundaki öğeye kaydırır.

Right Arrow

İletişim penceresinde odağı bir öğe sağa doğru kaydırır.

Home

Geçerli iletişim alanındaki ilk öğeyi seçer.

End

Geçerli iletişim alanındaki son öğeyi seçer.

and the underlined character in the label "Row Fields"

Copies or moves the current field into the "Row Fields" area.

and the underlined character in the label "Column Fields"

Copies or moves the current field into the "Column Fields" area.

and the underlined character in the label "Data Fields"

Copies or moves the current field into the "Data Fields" area.

and the underlined character in the label "Filters"

Copies or moves the current field into the "Filters" area.

+Up Arrow

Geçerli alanı bir üst yere kaydırır.

+Down Arrow

Geçerli alanı bir alt yere kaydırır.

+Left Arrow

Geçerli alanı sola doğru bir aralık kaydırır.

+Right Arrow

Geçerli alanı bir sağa doğru taşır.

+Home

Seçili aralığı başa taşır.

+End

Geçerli alanı son yere taşır.

Delete

Geçerli alanı ilgili aralıktan kaldırır.


Lütfen bizi destekleyin!