Sayı Biçimi: Ondalık Haneyi Sil

Seçilmiş hücrelerdeki sayılardan bir ondalık hane siler.

Icon Delete Decimal Place

Sayı Biçimi: Ondalık Haneyi Sil

Lütfen bizi destekleyin!