Sayı Biçimi: Ondalık Hane Ekle

Seçilmiş hücrelerdeki sayılara bir ondalık hane ekler.

Icon Add Decimal Place

Sayı Biçimi: Ondalık Hane Ekle

Lütfen bizi destekleyin!