Sayı Biçimi: Para birimi

Seçilmiş hücrelere varsayılan para birimi biçimini uygular.

Currency Number Format Icon

Sayı Biçimi: Para birimi

Please support us!