Sayı Biçimi: Para birimi

Seçilmiş hücrelere varsayılan para birimi biçimini uygular.

Para Birimi Sayı Biçimi İkonu

Sayı Biçimi: Para birimi

Lütfen bizi destekleyin!