XML Kaynağı

Bir çalışma sayfasına XML verisi aktarmak.

XML Kaynağı özelliği, isteğe bağlı olarak yapılandırılmış XML içeriğinden mevcut bir e-tablo belgesindeki hücrelere veri aktarılmasına izin verir. XML içeriğinin yapısına ve kullanıcının tanımladığı harita tanımlarına bağlı olarak XML içeriğinin kısmen veya tamamen içe aktarılmasına izin verir. Kullanıcı, aynı belge içinde farklı hücre pozisyonlarına eşlenecek çoklu örtüşmeyen alt yapıları belirleyebilir. Kullanıcı, öge içeriğini, özellik değerlerini veya her ikisini birden alabilir.

Bu komuta erişmek...

Choose Data - XML Source.


XML Kaynağı Penceresi

XML Kaynak Penceresi

Pencere dört parçadan oluşur.

Kaynak dosya

Bu, belgenize aktarmak istediğiniz XML dosyasının yolunu belirtmenizi sağlar.

Belgeye Eşle

Bu bölme, kaynak XML içeriğinin yapısını bir ağaç olarak gösterir. Bu başlangıçta boştur ve kaynak dosyayı belirttiğinizde doldurulur.

Ağacın her ögesi aşağıdaki üç türden biri olabilir:

Yinelenmeyen bir öge, yalnızca aynı üst ögenin altında bir kez gerçekleşebilen bir ögedir. Belgedeki tek bir hücreye eşlenir.

Yinelenen bir öge, aynı üst ögenin altında birden çok kez görünebilen bir ögedir. Birden çok kayıt girişinin tek bir kayıt girişini kapsayan bir üst öge olarak hizmet eder. Bu girişler, bu yükseklik, girişlerin sayısına ve bir ek başlık satırına eşit bir aralığa alınır.

Eşlenmiş hücre

Bu alan, belgede bir ögenin veya öznenin bağlı olduğu bir hücrenin konumunu belirtir. Yinelenmeyen bir öge veya öznitelik ise, yalnızca bağlantılı ögenin/öznitelik değerinin bulunduğu hücreye işaret eder. Eğer yinelenen bir öge ise, tüm kayıt girişlerinin ve başlığın içe aktarılacağı aralığın sol üst hücresine işaret eder.

İçe Aktar

İçe Aktar düğmesine basılması, kullanıcının sağladığı bağlantı tanımlarına dayanarak içe aktarma işlemini başlatır. İçe aktarma tamamlandığında, iletişim kutusu kapanır.

Lütfen bizi destekleyin!