Metinden Sütunlara

Opens the Text to Columns dialog, where you enter settings to expand the contents of selected cells to multiple cells.

Bu komuta erişmek...

Choose Data - Text to Columns.


Hücre içeriklerinin çoklu hücrelere dağıtılması için

Virgülle ayrılmış (CSV) değerler içeren hücreleri aynı satırda birden çok hücreye yayabilirsiniz.

Örneğin, A1 hücresi virgülle ayrılmış 1,2,3,4 değerlerini, ve A2 hücresi A,B,C,D metinlerini içermektedir.

  1. Metnini bölmek istediğiniz hücreyi veya hücreleri seçin.

  2. Veri - Metinden Sütunlaramenüsünü seçin.

    Metinden Sütunlara iletişim penceresini göreceksiniz.

  3. Ayırıcı seçeneklerini seçin. Önizleme hücre içeriklerinin hücrelere nasıl bölüneceğini size gösterir.

Sabit genişlik seçebilirsiniz ve sonra önizlemedeki cetvel üzerine tıklayarak kesme noktalarını ayarlayabilirsiniz.

Kesme noktalarınını yerlerini ayarlamak için için ayırıcı karakterlerini seçebilir veya tanımlayabilirsiniz. Ayırıcı karakterleri sonuç hücrelerdeki metinlerden uzaklaştırılırlar.

Örnekte, sınırlandırıcı karakteri olarak virgül'ü seçin. A1 ve A2 hücreleri dört sütuna yayılacaklardır. A1 hücresi 1, B1 hücresi 2, şeklinde devam eder.

Lütfen bizi destekleyin!