Calc içinde Veri İstatistiği

Karmaşık veri analizi gerçekleştirmek için Calc içindeki istatistikleri kullan.

Karmaşık istatistiksel veya mühendislik analizleriyle çalışmak için adımları ve zamanı Calc Veri İstatistiklerini kullanarak kaydedebilirsiniz. Her analiz için veri ve parametreleri kaydeder ve çıktıları hesaplayacak ve bir tabloda gösterecek ilgili istatistiksel ve mühendislik fonksiyonlarını kullanırsınız.

Örnekleme

Başka bir tabloda örneklenen veri ile bir tablo oluştur.

Bu komuta erişmek...

Veri - İstatistikler - Örnekleme'yi seçin


Örnekleme bir kaynak tablo verisinden bir hedef tabloyu dolduracak veriyi seçmenize izin verir. Örnekleme rasgele olabileceği gibi düzenli aralıklarla da olabilir.

Not Simgesi

Örnekleme satır bazlı yapılır. Bunun anlamı örneğin kaynak tablodan tüm bir satırın hedef tabloya kopyalanacağıdır.


Veri

Girdi Aralığı: Analiz edilecek veri aralığının kaynağı.

Sonuç: Sonucun gösterileceği aralığın sol üst hücresinin kaynağı.

Örnekleme Yöntemi

Rasgele: Kaynak tablodan Örnek Boyutu rasgele bir yolla seçilir.

Örnek boyutu: Kaynak tablodan alınacak satır sayısı.

Aralıklı: Satırlar tanımlanan Dönemlerle seçilirler.

Dönem: örnek alınırken atlanacak satır sayısı.

Example

Aşağıdaki veri örnekleme için kaynak veri tablosu olarak kullanılacaktır:

A

B

C

1

11

21

31

2

12

22

32

3

13

23

33

4

14

24

34

5

15

25

35

6

16

26

36

7

17

27

37

8

18

28

38

9

19

29

39


2 dönemli örnekleme aşağıdaki tabloya neden olacaktır:

12

22

32

14

24

34

16

26

36

18

28

38


Tanımsal İstatistikler

Çalışma sayfasında bir tabloyu ana veri kümesinin özellikleriyle doldur.

Bu komuta erişmek...

Menü Veri - İstatistik - Tanımlayıcı İstatistikler...


Tanımlayıcı İstatistik analiz araçları verinin girdi aralığında bir rapor oluşturarak verinizin merkez eğilimi ve değişkenliği hakkında bilgi sağlarlar.

Not Simgesi

Betimleyici istatistikler hakkında daha fazla bilgi için ilgili Wikipedia maddesine bakabilirsiniz


Veri

Girdi Aralığı: Analiz edilecek veri aralığının kaynağı.

Sonuç: Sonucun gösterileceği aralığın sol üst hücresinin kaynağı.

Grupla

Girdi verisinin sütunlarsatırlar mı içerdiğini seçin.

Example

Aşağıdaki veri örnek olarak kullanılacaktır

A

B

C

1

Matematik

Fizik

Biyoloji

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Aşağıdaki tablo yukarıdaki veri örneği için tanımlayıcı istatistiklerin sonucunu gösterir.

Sütun 1

Sütun 2

Sütun 3

Ortalama

41.9090909091

59.7

44.7

Standart Hata

3.5610380138

5.3583786934

4.7680650629

Kip

47

49

60

Orta

40

64.5

43.5

Varyans

139.4909090909

287.1222222222

227.3444444444

Standart Sapma

11.8106269559

16.944681237

15.0779456308

Kurtozis

-1.4621677981

-0.9415988746

1.418052719

Eğrilik

0.0152409533

-0.2226426904

-0.9766803373

Aralık

31

51

50

Asgari

26

33

12

Azami

57

84

62

Toplam

461

597

447

Sayı

11

10

10


Varyans Analizi (ANOVA)

Verilen bir veri kümesi için varyans analizi (ANOVA) üretir

Bu komuta erişmek...

Menü Veri - İstatistik - Varyans Analizi (ANOVA)...


ANOVA varyans analizinin İngilizce yazımının bir kısaltmasıdır: ANalysis Of VAriance. Verilen bir veri kümesinin varyans analizini (ANOVA) yapar

Not Simgesi

ANOVA hakkında daha fazla bilgi için ilgili Wikipedia maddesine bakabilirsiniz.


Veri

Girdi Aralığı: Analiz edilecek veri aralığının kaynağı.

Sonuç: Sonucun gösterileceği aralığın sol üst hücresinin kaynağı.

Grupla

Girdi verisinin sütunlarsatırlar mı içerdiğini seçin.

Tür

ANOVA analizinin tek çarpanlıiki çarpanlı mı olduğunu seçin.

Parametreler

Alfa: Testin önem düzeyi.

Örneklem başına satır: Bir örneğin kaç satır içermesi gerektiğini tanımlayın.

Example

Aşağıdaki veri örnek olarak kullanılacaktır

A

B

C

1

Matematik

Fizik

Biyoloji

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Aşağıdaki tablo yukarıdaki veri örneğinin varyans analizi (ANOVA) sonuçlarını görüntüler.

ANOVA - Tek Çarpan

Alfa

0.05

Gruplar

Sayı

Toplam

Ortalama

Varyans

Sütun 1

11

461

41.9090909091

139.4909090909

Sütun 2

10

597

59.7

287.1222222222

Sütun 3

10

447

44.7

227.3444444444

Varyasyon Kaynağı

SS

df

MS

F

P-değeri

F-critical

Gruplar Arasında

1876.5683284457

2

938.2841642229

4.3604117704

0.0224614952

3.340385558

Gruplar İçinde

6025.1090909091

28

215.1824675325

Toplam

7901.6774193548

30


İlişki

İki sayısal veri kümesi arasındaki ilişkiyi hesaplar.

Bu komuta erişmek...

Menü Veri - İstatistik - İlişki...


Korelasyon katsayısı (-1 ile +1 arasında bir değer) iki değişkenin birbiriyle ne kadar güçlü ilişkili olduğu anlamına gelir. İki değişken arasındaki korelasyon katsayısını bulmak için KORREL fonksiyonunu veya Veri İstatistiklerini kullanabilirsiniz.

Korelasyon katsayısının +1 olması mükemmel pozitif ilişkiyi gösterir.

Korelasyon katsayısının -1 olması mükemmel negatif ilişkiyi gösterir.

Not Simgesi

İstatistiksel ilişki hakkında daha fazla bilgi için ilgili Wikipedia adresine adresine bakabilirsiniz


Veri

Girdi Aralığı: Analiz edilecek veri aralığının kaynağı.

Sonuç: Sonucun gösterileceği aralığın sol üst hücresinin kaynağı.

Grupla

Girdi verisinin sütunlarsatırlar mı içerdiğini seçin.

Example

Aşağıdaki veri örnek olarak kullanılacaktır

A

B

C

1

Matematik

Fizik

Biyoloji

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Aşağıdaki tablo yukarıdaki veri örneğinin korelasyon sonuçlarını gösterir.

İlişkiler

Sütun 1

Sütun 2

Sütun 3

Sütun 1

1

Sütun 2

-0.4029254917

1

Sütun 3

-0.2107642836

0.2309714048

1


Kovaryans

İki sayısal veri kümesinin kovaryansını hesaplar.

Bu komuta erişmek...

Menü Veri - İstatistik - Kovaryans...


Kovaryans iki rasgele değişkenin birlikte ne kadar değiştiğinin ölçüsüdür.

Not Simgesi

İstatiktiksel kovaryans hakkında daha fazla bilgi için ilgili Wikipedia maddesine bakabilirsiniz.


Veri

Girdi Aralığı: Analiz edilecek veri aralığının kaynağı.

Sonuç: Sonucun gösterileceği aralığın sol üst hücresinin kaynağı.

Grupla

Girdi verisinin sütunlarsatırlar mı içerdiğini seçin.

Example

Aşağıdaki veri örnek olarak kullanılacaktır

A

B

C

1

Matematik

Fizik

Biyoloji

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Aşağıdaki tablo yukarıdaki örnek verinin kovaryans sonuçlarını gösterir.

Kovaryanslar

Sütun 1

Sütun 2

Sütun 3

Sütun 1

126.8099173554

Sütun 2

-61.4444444444

258.41

Sütun 3

-32

53.11

204.61


Üstel Yuvarlama

Pürüzsüzleştirilmiş veri kümeleri olarak sonuçlanır

Bu komuta erişmek...

Menü Veri - İstatistik - Üstsel Düzleştirme...


Üstsel yuvarlama bir veri kümesine uygulandığında yuvarlatılmış sonuçlar üreten bir süzme tekniğidir. Borsa, ekonomi ve örneklenmiş ölçümler gibi pek çok alana uygulanır.

Not Simgesi

Üstel yumuşatma hakkında daha fazla bilgi için ilgili Wikipedia maddesine bakabilirsiniz.


Veri

Girdi Aralığı: Analiz edilecek veri aralığının kaynağı.

Sonuç: Sonucun gösterileceği aralığın sol üst hücresinin kaynağı.

Grupla

Girdi verisinin sütunlarsatırlar mı içerdiğini seçin.

Parametreler

Yuvarlama çarpanı: Yuvarlama denklemindeki sönümleme çarpanını temsil eden 0 ile 1 arasındaki bir parametredir.

Example

Aşağıdaki tablonun iki zaman serisi vardır; biri t=0 anındaki, diğeri t=2 anındaki itki fonksiyonudur.

A

B

1

1

0

2

0

0

3

0

1

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

12

0

0

13

0

0


Düzeltme faktörünün 0,5 olarak seçilmesi durumunda ortaya çıkan düzeltme aşağıda verilmektedir:

Alfa

0.5

Sütun 1

Sütun 2

1

0

1

0

0.5

0

0.25

0.5

0.125

0.25

0.0625

0.125

0.03125

0.0625

0.015625

0.03125

0.0078125

0.015625

0.00390625

0.0078125

0.001953125

0.00390625

0.0009765625

0.001953125

0.0004882813

0.0009765625

0.0002441406

0.0004882813


Hareketli Ortalama

Bir zaman serisinin hareketli ortalamasını hesaplar

Bu komuta erişmek...

Menü Veri - İstatistik - Hareketli Ortalama...


Not Simgesi

Hareketli ortalama hakkında daha fazla bilgi için ilgili Wikipedia maddesine bakabilirsiniz.


Veri

Girdi Aralığı: Analiz edilecek veri aralığının kaynağı.

Sonuç: Sonucun gösterileceği aralığın sol üst hücresinin kaynağı.

Grupla

Girdi verisinin sütunlarsatırlar mı içerdiğini seçin.

Parametreler

Aralık: Hareketli ortalama hesaplamasında kullanılan örnek sayısı.

Example

Aşağıdaki tablonun iki zaman serisi vardır; biri t=0 anındaki, diğeri t=2 anındaki itki fonksiyonudur.

A

B

1

1

0

2

0

0

3

0

1

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

12

0

0

13

0

0


Hareketli ortalama sonuçları:

Sütun 1

Sütun 2

#N/A

#N/A

0.3333333333

0.3333333333

0

0.3333333333

0

0.3333333333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#N/A

#N/A


Eşleştirilmiş t-testi

İki veri örneğinin eşleştirilmiş t-Testini hesaplar.

Bu komuta erişmek...

Veri - İstatistik - eşleştirilmiş t-testi...'ni seçin


Bir eşleştirilmiş t-testi bir Öğrenci t dağılımını takip eden istatistiksel varsayım testidir.

Not Simgesi

Eşleştirilmiş t-testleri hakkında daha fazla bilgi için ilgili Wikipedia makalesine bakın.


Veri

Değişken 1 aralığı: Analiz edilecek ilk veri serilerinin aralığının kaynağı.

Değişken 2 aralığı: Analiz edilecek ikinci veri serilerinin aralığının kaynağı.

Sonuç: Testin görüntüleneceği aralığın sol üst hücresinin kaynağı.

Grupla

Girdi verisinin sütunlarsatırlar mı içerdiğini seçin.

Example

Aşağıdaki tablonun iki veri kümesi vardır.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Eşleştirilmiş t-testleri için sonuçlar:

Aşağıdaki tablo yukarıdaki veri kümesi için eşleştirilmiş t-testlerini gösterir:

eşleştirilmiş t-testi

Alfa

0.05

Hipotetik Ortalama Fark

0

Değişken 1

Değişken 2

Ortalama

16.9230769231

20.4615384615

Varyans

125.0769230769

94.4358974359

Gözlemler

13

13

Pearson Bağıntısı

-0.0617539772

Gözlenen Ortalama Fark

-3.5384615385

Farkların Varyansı

232.9358974359

df

12

t İstatistik

-0.8359262137

P (T<=t) tek kuyruk

0.2097651442

t Kritik tek kuyruk

1.7822875556

P (T<=t) çift kuyruk

0.4195302884

t Kritik çift kuyruk

2.1788128297


F-Testi

İki veri kümesinin F-Testini hesaplar.

Bu komuta erişmek...

Menü Veri - İstatistik - F-testi...


Bir F-testi boş varsayım altında F-dağılımını temel alan bir istatistiksel testtir.

Not Simgesi

F-testleri hakkında daha fazla bilgi için ilgili Wikipedia maddesine bakabilirsiniz.


Veri

Değişeken 1 aralığı: Analiz edilecek ilk veri serisi aralığının kaynağı.

Değişeken 2 aralığı: Analiz edilecek ikinci veri serisi aralığının kaynağı.

Sonuç: Testin görüntüleneceği aralığın sol üst hücresinin kaynağı.

Grupla

Girdi verisinin sütunlarsatırlar mı içerdiğini seçin.

Example

Aşağıdaki tablonun iki veri kümesi vardır.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


F-Testi için sonuçlar:

Aşağıdaki tablo yukarıdaki veri serileri için F-Testi sonuçlarını gösterir:

F-testi

Alfa

0.05

Değişken 1

Değişken 2

Ortalama

16.9230769231

20.4615384615

Varyans

125.0769230769

94.4358974359

Gözlemler

13

13

df

12

12

F

1.3244637524

P (F<=f) sağ kuyruk

0.3170614146

F Kritik sağ kuyruk

2.6866371125

P (F<=f) sol kuyruk

0.6829385854

F Kritik sol kuyruk

0.3722125312

P çift kuyruk

0.6341228293

F Kritik çift kuyruk

0.3051313549

3.277277094


Z-testi

İki veri örneğinin z-Testini hesaplar.

Bu komuta erişmek...

Menü Veri - İstatistik - Z-testi...


Not Simgesi

Z-testleri hakkında daha fazla bilgi için ilgili Wikipedia maddesine bakabilirsiniz.


Veri

Değişeken 1 aralığı: Analiz edilecek ilk veri serisi aralığının kaynağı.

Değişeken 2 aralığı: Analiz edilecek ikinci veri serisi aralığının kaynağı.

Sonuç: Testin görüntüleneceği aralığın sol üst hücresinin kaynağı.

Grupla

Girdi verisinin sütunlarsatırlar mı içerdiğini seçin.

Example

Aşağıdaki tablonun iki veri kümesi vardır.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


z-Testi için sonuçlar:

Aşağıdaki tablo yukarıdaki veri serileri için z-Testi sonuçlarını gösterir:

z-testi

Alfa

0.05

Hipotetik Ortalama Fark

0

Değişken 1

Değişken 2

Bilinen Varyans

0

0

Ortalama

16.9230769231

20.4615384615

Gözlemler

13

13

Gözlenen Ortalama Fark

-3.5384615385

z

#DIV/0!

P (Z<=z) tek kuyruk

#DIV/0!

z Kritik tek kuyruk

1.644853627

P (Z<=z) iki kuyruk

#DIV/0!

z Kritik çift kuyruk

1.9599639845


Ki-kare testi

Bir veri örneğinin Ki-kare testini hesaplar.

Bu komuta erişmek...

Menü Veri - İstatistik - Ki-kare Testi...


Not Simgesi

Ki-kare testleri hakkında daha fazla bilgi için ilgili Wikipedia maddesine bakabilirsiniz.


Veri

Girdi aralığı: Analiz edilecek veri serisinin aralığının kaynağı.

Sonuç: Testin görüntüleneceği aralığın sol üst hücresinin kaynağı.

Grupla

Girdi verisinin sütunlarsatırlar mı içerdiğini seçin.

Example

Aşağıdaki tablonun iki veri kümesi vardır.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Ki-kare Testi sonuçları:

Bağımsızlık Testi (Ki-kare)

Alfa

0.05

df

12

P-değeri

2.32567054678584E-014

Test İstatistikleri

91.6870055842

Kritik Değer

21.0260698175


Please support us!