Seçenekler

Çözümleyici için Seçenekler iletişimi bazı seçenekleri ayarlamak için kullanılır.

Bu komuta erişmek...

Choose Tools - Solver, click Options button.


Geçerli çözümleyici motorunu ayarlamak için seçenekler iletişim penceresini kullanın.

Eklentiler olarak daha fazla çözümleyici motorları kurabilirsiniz, Araçlar - Eklenti Yöneticisi' menü komutuyla yöneticiyi açın ve Eklentiler web sitesini uygun eklentiler için araştırın.

Kullanacağınız çözümleyici motorunu liste kutusundan seçin ve seçeneklerini düzenleyin. Şayet sadece bir çözümleyici motoru varsa liste kutusu etkin değildir.

Seçenekler iletişim penceresinde, şu anki çözümleme işlemi için kullanmak istediğiniz bütün ayarları kontrol edin. Eğer geçerli seçenek başka değerler sunuyorsa. düzenle düğmesi etkin ve seçilebilir durumda olacaktır. Düzenle düğmesine tıklayarak iletişimi açıp, değeri değiştirebilirsiniz.

Tamam düğmesine tıklayarak değişiklikleri kabul edin ve Çözümleyici iletişimine geri dönün.

Please support us!