Çözümleyici

Çözümleyici iletişim penceresini açar. Bir çözümleyici çok bilinmeyenli denklikleri hedef tespiti (goal seeking) metotlarıyla çözümler.

Bu komuta erişmek...

Choose Tools - Solver.


Çözümleyici ile denklemlerin çözülmesi

Çözümleyici sürecinin hedefi "objektif" olarak da adlandırılan, hedef hücre'de değişken değerleri olan bir denklik için uygunlaştırılmış değeri bulmaktır. Hedef hücrede değerin yanında asgari, azami ve yakınlaştırma değerine göre çözme yöntemlerini seçebilirsiniz.

Değiştirilen hücreler liste kutusuna girdiğiniz hücre aralığına ilk değerler yerleştirilir.

Bazı hücreler için sınır serileri ile kısıtlama kümeleri tanımlayabilirsiniz. Örneğin, bir hücredeki değerin bir diğer hücredeki değerden büyük olamayacağını veya bir hücredeki değerin bir değişkenden daha büyük olamayacağını belirleyerek kısıtlama ayarlayabilirsiniz. Ayrıca bir veya daha fazla değişkenin tamsayı olması gerektiğini (ondalık olmayan değerler), veya ikili değerler olması gerektiğini (sadece 1 ve 0 değerlerine izin verilir) belirleyerek kısıtlamalar tanımlayabilirsiniz.

Not Simgesi

Varsayılan çözümleyici motoru sadece doğrusal denklemleri çözebilir.


Please support us!