HAFTASAY_ADD

Bir tarih için takvim haftası sayısını verir.

tip

WEEKNUM_EXCEL2003 işlevi, Microsoft Excel 2003'ün yaptığı gibi hafta numaralarını hesaplamak için tasarlanmıştır. ODF OpenFormula ve Excel 2010 uyumluluğu için HAFTASAY fonksiyonunu, sadece ISO 8601 hafta numaralarına ihtiyacınız olduğunda ise ISOHAFTASAY fonksiyonunu kullanın. LibreOffice 5.1 öncesi sürümlerde WEEKNUM_EXCEL2003 fonksiyonunun adı WEEKNUM_ADD olarak yeralmıştır.


Sözdizimi

WEEKNUM_EXCEL2003(Tarih; DönüşTürü)

Tarih Takvim haftası içindeki tarihtir.

Dönen değerin tipi Pazar günü başlayan hafta için 1, Pazartesi günü başlayan hafta için 2 olarak girilir.

Örnekler

24.12.2001 tarihi hangi hafta sayısına denk gelir?

=HAFTASAY_EXCEL2003(TARİH(2001;12;24);1) 52 döndürür.

Lütfen bizi destekleyin!