HAFTAYSAY_OOO

HAFTAYSAY_OOO Haftanın, sayısal olarak bir yıl içinde bulunduğu yeri belirten bir sayı verir.

note

Bu işlev, 5.1.0'dan daha eski LibreOffice sürümleriyle ve ve OpenOffice.org ile birlikte çalışabilirlik için mevcuttur. Bir hafta numaralandırma sistemi için hafta sayılarını bu haftada hesaplar. 1, 4 Ocak'ı içeren haftadır. Bu işlev, diğer elektronik tablo uygulamaları ile birlikte çalışabilirlik sağlamaz. Yeni belgeler için HAFTASAY veya ISOHAFTASAY işlevlerini kullanın.


Sözdizimi

HAFTASAY(Sayı; Kip)

Sayı iç tarih sayısıdır.

Kip haftanın başlangıç gününü ve hesaplama türünü ayarlar.

1 = Pazar

2 = Pazartesi (ISO 8601)

diğer değer = Pazartesi (ISO 8601)

note

Tarihleri formüllerin bir parçası olarak girerken kullanılan eksi ve bölü işaretleri aritmetik işlemler için ayrılmıştır. Bu nedenle bu biçimde girilen tarihler tarih olarak algılanmaz ve hatalı işlemler yapılmasına neden olur. Tarihleri formüllerde kullanabilmek için TARİH fonksiyonunu kullanın, örneğin TARİH(1954;7;20) veya ISO 8601 yazımını kullanarak "1954-07-20" gibi çift tırnak arasında yazın. Yerelinize bağlı "07/20/54" gibi tarih gösterimlerinden kaçının, dosyanız başka bir yerelde açıldığında hatalar oluşabilir.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


Örnekler

=WEEKNUM_OOO(DATE(1995;1;1);1) returns 1

=WEEKNUM_OOO(DATE(1995;1;1);2) returns 52. Week 1 starts on Monday, 1995-01-02.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 5.1.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.LIBREOFFICE.WEEKNUM_OOO

Lütfen bizi destekleyin!