HAFTANINGÜNÜ

Bir tarihe karşılık gelen haftanın gününü verir. Tür belirtilmemişse veya tür=1 ise gün değeri 1'den (Pazar) 7'ye (Cumartesi) kadar bir tamsayı olarak döndürülür. Diğer türler için aşağıdaki tabloya bakın.

note

Bu fonksiyon Ofis Uygulamaları (OpenDocument) standardının sürüm 1.2 Açık Belge Biçiminin bir parçasıdır. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Sözdizimi

WEEKDAY(Number [; Type])

Sayı, tarih değeri olarak, haftanın gününün döndürüleceği bir ondalık sayıdır.

Tür isteğe bağlıdır ve hesaplamanın türünü belirler.

Tür

Haftanın gün numarası döndürülür

1 veya atlanmış

1 (Pazar)'den 7 (Cumartesi)'ye. Microsoft Excel uyumluluğu için.

2

1 (Pazartesi)'den 7 (Pazar)'a.

3

0 (Pazartesi)'den 6 (Pazar)'a

11

1 (Pazartesi)'den 7 (Pazar)'a.

12

1 (Salı)'dan 7 (Pazartesi)'ye.

13

1 (Çarşamba)'dan 7 (Salı)'ya.

14

1 (Perşembe)'den 7 (Çarşamba)'ya.

15

1 (Cuma)'dan 7 (Perşembe)'ye.

16

1 (Cumartesi)'den 7 (Cuma)'ya.

17

1 (Pazar)'dan 7 (Cumartesi)'ye.


note

Bu değerler ancak - LibreOffice Calc - Hesapla altından seçtiğiniz standart gün biçimine uygulanır.


note

Tarihleri formüllerin bir parçası olarak girerken kullanılan eksi ve bölü işaretleri aritmetik işlemler için ayrılmıştır. Bu nedenle bu biçimde girilen tarihler tarih olarak algılanmaz ve hatalı işlemler yapılmasına neden olur. Tarihleri formüllerde kullanabilmek için TARİH fonksiyonunu kullanın, örneğin TARİH(1954;7;20) veya ISO 8601 yazımını kullanarak "1954-07-20" gibi çift tırnak arasında yazın. Yerelinize bağlı "07/20/54" gibi tarih gösterimlerinden kaçının, dosyanız başka bir yerelde açıldığında hatalar oluşabilir.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


Örnekler

=WEEKDAY("2000-06-14") returns 4 (the Type parameter is missing, therefore the standard count is used. The standard count starts with Sunday as day number 1. June 14, 2000 was a Wednesday and therefore day number 4).

=WEEKDAY("1996-07-24";2) returns 3 (the Type parameter is 2, therefore Monday is day number 1. July 24, 1996 was a Wednesday and therefore day number 3).

=WEEKDAY("1996-07-24";1) returns 4 (the Type parameter is 1, therefore Sunday is day number 1. July 24, 1996 was a Wednesday and therefore day number 4).

=WEEKDAY("2017-05-02";14) returns 6 (the Type parameter is 14, therefore Thursday is day number 1. May 2, 2017 was a Tuesday and therefore day number 6)

=WEEKDAY(NOW()) returns the number of the current day.

tip

To obtain a function indicating whether a day in A1 is a business day, use the IF and WEEKDAY functions as follows:
IF(WEEKDAY(A1;2)<6;"Business day";"Weekend")


Lütfen bizi destekleyin!