ZAMANSAYISI

ZAMANSAYISI bir metin dizesiyle gösterilen zamanı ondalık sayı haline döndürür.

note

Bu fonksiyon Ofis Uygulamaları (OpenDocument) standardının sürüm 1.2 Açık Belge Biçiminin bir parçasıdır. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Tarih girişlerini hesaplamak için LibreOffice'de kullanılan tarih sistemi sonucunda, ondalık sayı olarak gösterilen iç sayı oluşturulur.

Eğer metin dizisi yıl, ay veya gün de içeriyorsa, ZAMANSAYISI sadece dönüşümün kesirli bölümünü döndürür.

Sözdizimi

ZAMANSAYISI("Metin")

Metin geçerli zaman ifadesidir ve çift tırnak işareti içine alınmalıdır.

Örnekler

ZAMANSAYISI("4PM") işlevi 0,67 sayısını döndürür. HH:MM:SS saat biçiminde biçimlendilirse, 16:00:00 sonucunu alırsınız.

ZAMANSAYISI("24:00") işlevi 1 döndürür. HH:MM:SS saat biçimini kullanıyorsanız, değer 00:00:00'dır.

Lütfen bizi destekleyin!