ZAMAN

ZAMAN Belirli bir zamanın ondalık sayısını verir. Hücre biçimi işlev girilmeden önce Genel ise, sonuç tarih olarak biçimlendirilir Bu işlev zaman temelinde üç öğenin ondalık zaman değerine çevrilmesinde kullanılabilir.

note

Bu fonksiyon Ofis Uygulamaları (OpenDocument) standardının sürüm 1.2 Açık Belge Biçiminin bir parçasıdır. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Sözdizimi

ZAMAN(saat; dakika; saniye)

Saat'i ayarlamak için tamsayı kullanın.

Dakika'yı ayarlamak için tamsayı kullanın.

Saniye'yi ayarlamak için tamsayı kullanın.

Örnekler

=ZAMAN(0;0;0) işlevi sonucunda 00:00:00 değeri döner.

=ZAMAN(4;20;4) işlevi sonucunda 04:20:04 değeri döner.

Lütfen bizi destekleyin!