ÇARPIKLIK.P

Rasgele bir değişkenin popülasyonunu kullanarak bir dağılıma çarpıklığını hesaplar.

tip

This function is available since LibreOffice 4.1.


Sözdizimi

SKEWP(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least three values.

note

Bu fonksiyon Ofis Uygulamaları (OpenDocument) standardının sürüm 1.2 Açık Belge Biçiminin bir parçasıdır. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Örnekler

ÇARPIKLIK.P(2;3;1;6;8;5) 0.2828158928 döndürür

ÇARPIKLIK.P(A1:A6) A1:A6 arası {2;3;1;6;8;5} olduğunda 0.2828158928 döndürür

ÇARPIKLIK.P(Sayı1;Sayı2) Sayı1 ve Sayı2 iki sayı olduğunda her zaman sıfır döndürür.

ÇARPIKLIK.P(Sayı1) Err:502 (Geçersiz değişken) döndürür, çünkü ÇARPIKLIK.P tek değer ile hesaplanamaz.

Please support us!