ÇARPIKLIK.P

Rasgele bir değişkenin popülasyonunu kullanarak bir dağılıma çarpıklığını hesaplar.

tip

This function is available since LibreOffice 4.1


Sözdizimi

ÇARPIKLIK.P(sayı1; sayı2; ...; sayı30)

sayı1; sayı2; ...; sayı30 dağılım örneğini temsil eden sayısal bağımsız değişkenlerdir. Ayrıca aralıkları da temsil ederler.

Rasgele bir değişkenin popülasyonunu, yani olası sonuçlarını kullanarak dağılımın çarpıklığını hesaplar. Dizide en az üç sayı bulunmalıdır.

Not Simgesi

Bu fonksiyon Ofis Uygulamaları (OpenDocument) standardının sürüm 1.2 Açık Belge Biçiminin bir parçasıdır. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Örnekler

ÇARPIKLIK.P(2;3;1;6;8;5) 0.2828158928 döndürür

ÇARPIKLIK.P(A1:A6) A1:A6 arası {2;3;1;6;8;5} olduğunda 0.2828158928 döndürür

ÇARPIKLIK.P(Sayı1;Sayı2) Sayı1 ve Sayı2 iki sayı olduğunda her zaman sıfır döndürür.

ÇARPIKLIK.P(Sayı1) Err:502 (Geçersiz değişken) döndürür, çünkü ÇARPIKLIK.P tek değer ile hesaplanamaz.

Please support us!