SANİYE

Bir zaman değerinin saniyelerini verir. Saniye, 0 (sıfır) ile 59 arasında bir tamsayı olarak verilir.

note

Bu fonksiyon Ofis Uygulamaları (OpenDocument) standardının sürüm 1.2 Açık Belge Biçiminin bir parçasıdır. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Sözdizimi

SANİYE(Sayı)

Sayı, bulmak istediğiniz saniyenin yer aldığı zamandır. Zamanlar, tırnak işaretleri içindeki metin dizeleri olarak (örneğin, "18:45:22"), ondalık sayılar olarak (örneğin 18:45:22'i gösteren 0,7815) veya diğer formüllerin veya işlevlerin sonuçları olarak girilebilir.

Örnekler

=SANİYE(ŞİMDİ()) işlevi geçerli saniyeyi döndürür.

=SANİYE(C4) işlevi C4 hücresinde 12:20:17 değeri var ise 17 değeriyle döner.

Lütfen bizi destekleyin!