ROUNDSIG

Normalleştirilmiş kayan nokta gösteriminin belirli bir sayısının önemli ondalık basamaklarına yuvarlanan bir sayı döndürür.

Sözdizimi

YUVARLAİŞRT(Değer; Basamaklar)

Değer: yuvarlanacak sayı.

Basamaklar: yuvarlanacak basamak sayısı.

warning

Basamaklar 0'dan büyük olmalıdır.


Örnekler

=YUVARLAİŞRT(123.456789; 5) 123.46 döndürür.

=YUVARLAİŞRT(0.000123456789; 5) 0.00012346 döndürür

=YUVARLAİŞRT(123456789012345; 2) 1.2E14 döndürür

=YUVARLAİŞRT(123456789; 4) 123500000 veya 123.5E6 döndürür

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 5.4.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.LIBREOFFICE.ROUNDSIG


Ayrıca YUVARLA, KYUVARLA, YUKARIYUVARLA, AŞAĞIYUVARLA işlevlerine de bakın.

Lütfen bizi destekleyin!