YUVARLAİŞRT

Normalleştirilmiş kayan nokta gösteriminin belirli bir sayısının önemli ondalık basamaklarına yuvarlanan bir sayı döndürür.

tip

This function is available since LibreOffice 5.4.


Sözdizimi

YUVARLAİŞRT(Değer; Basamaklar)

Değer: yuvarlanacak sayı.

Basamaklar: yuvarlanacak basamak sayısı.

Uyarı Simgesi

Basamaklar 0'dan büyük olmalıdır.


Örnekler

=YUVARLAİŞRT(123.456789; 5) 123.46 döndürür.

=YUVARLAİŞRT(0.000123456789; 5) 0.00012346 döndürür

=YUVARLAİŞRT(123456789012345; 2) 1.2E14 döndürür

=YUVARLAİŞRT(123456789; 4) 123500000 veya 123.5E6 döndürür

Ayrıca YUVARLA, KYUVARLA, YUKARIYUVARLA, AŞAĞIYUVARLA işlevlerine de bakın.

Please support us!