HAMÇIKARMA

Bir dizi sayıyı çıkarır ve küçük yuvarlanma hatalarını ortadan kaldırmadan sonucu verir.

tip

This function is available since LibreOffice 5.2


Sözdizimi

HAMÇIKARMA(Eksiltilen, Çıkartılan1, Çıkartılan2, ...)

Yuvarlama hatalarını ortadan kaldırmadan minuen'deki alt gösterimi çıkarır. Fonksiyon en az iki parametreyle çağrılmalıdır.

Örnekler

HAMÇIKARMA(0.987654321098765, 0.9876543210987) 6.53921361504217E-14 döndürür

HAMÇIKARMA(0.987654321098765) Err:511 (Eksik değişken) döndürür, çünkü HAMÇIKARMA en az iki değişken almalıdır.

Please support us!