TAMİŞGÜNÜ

Returns the number of workdays between a start date and an end date. Holidays can be deducted.

note

_ADD ve _EXCEL2003 ile biten fonksiyonlar karşılık gelen Microsoft Excel 2003 fonksiyonlarıyla aynı sonuçları döndürür. Uluslararası standartlara dayanan sonuçları görmek için fonksiyonları bu son ekler olmadan kullanın.


note

Bu fonksiyon Ofis Uygulamaları (OpenDocument) standardının sürüm 1.2 Açık Belge Biçiminin bir parçasıdır. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Sözdizimi

NETWORKDAYS(StartDate; EndDate [; [ Holidays ] [; Workdays ] ])

Başlangıç tarihi Hesaplamanın gerçekleştirilmeye başlandığı tarih. Başlangıç tarihi bir işgünüyse, hesaplamaya dahil edilir.

Bitiş tarihi Hesaplamanın gerçekleştirileceği bitiş tarihi. Bitiş tarihi işgünüyse, son gün de hesaplamaya dahil edilir.

Tatil günleri (isteğe bağlı) resmi tatiller ve tarihi değişen tarihler gibi, çalışma takviminden çıkarılacak bir veya daha fazla tarihten oluşan aralıktır. Liste, tarihleri içeren bir değer aralığı veya tarihleri gösteren seri numaraları dizisi halinde olabilir.

İş günleri, standart çalışma haftasını tanımlayan sayı değerlerinin isteğe bağlı bir listesidir. Bu liste Pazar günü başlar, iş günleri sıfır ve çalışma dışı günler tarafından sıfır olmayan değerle gösterilir.

note

Tarihleri formüllerin bir parçası olarak girerken kullanılan eksi ve bölü işaretleri aritmetik işlemler için ayrılmıştır. Bu nedenle bu biçimde girilen tarihler tarih olarak algılanmaz ve hatalı işlemler yapılmasına neden olur. Tarihleri formüllerde kullanabilmek için TARİH fonksiyonunu kullanın, örneğin TARİH(1954;7;20) veya ISO 8601 yazımını kullanarak "1954-07-20" gibi çift tırnak arasında yazın. Yerelinize bağlı "07/20/54" gibi tarih gösterimlerinden kaçının, dosyanız başka bir yerelde açıldığında hatalar oluşabilir.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Örnekler

15/12/2001 ve 15/1/2002 tarihleri arasında kaç iş günü vardır? Başlangıç tarihi C3 hücresinde bitiş tarihi D3 hücresinde bulunur. F3 - J3 arasındaki hücreler şu Noel ve yeni yıl tatillerini içerir: "24/12/2001", "25/12/2001", "26/12/2001", "31/12/2001", "1/1/2002".

=TAMİŞGÜNÜ(C3;D3;F3:J3) 17 işgünü döndürür.

Sadece pazartesi, salı ve çarşamba iş günü olarak kabul edilirse, 12 ve 25 Eylül 2016 tarihleri arasına kaç iş günü düşer?

=TAMİŞGÜNÜ(TARİH(2016;9;12); TARİH(2016;9;25); ; {1;0;0;0;1;1;1}) 6 işgünü döndürür.

Lütfen bizi destekleyin!