DAKİKA

Bir zaman değerinin dakika sayısını verir. Dakika, 0 - 59 arasında bir tam sayı olarak verilir.

note

Bu fonksiyon Ofis Uygulamaları (OpenDocument) standardının sürüm 1.2 Açık Belge Biçiminin bir parçasıdır. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Sözdizimi

DAKİKA(Sayı)

Sayı, zaman değeri olarak, dakika sayısının döndürüleceği ondalık sayıdır.

Örnekler

=DAKİKA(0,999) işlevi 58 değerini döndürür.

=DAKİKA(0,9999) işlevi 59 değerini döndürür.

=DAKİKA(ŞİMDİ()) işlevi geçerli dakikayı döndürür.

Lütfen bizi destekleyin!