TAHMİN.UY.DRM.EKLE Fonksiyonu

ETS/EDS algoritmalarına göre istatistiksel değerler döndürür.

Üstel Yuvarlama gerçek değerleri ilerideki değerleri tahmin edebilmek için zaman serilerine dönüştürme yöntemidir.

Üstel Üçlü Düzgünleştirme (ETS), hem trend hem de periyodik (mevsimsel) etkilerin işlendiği bir dizi algoritmadır. Üstel Çift Pürüzsüzleştirme (EDS), ETS gibi bir periyodik etki olmadan bir algoritmadır. EDS doğrusal tahminler üretir.

Öneri Simgesi

Daha fazla bilgi için Üstel Yuvarlama maddesine Wikipedia'dan bakabilirsiniz.


TAHMİN.UY.DRM.EKLE model ile hesaplar

tahmin = taban değer + eğilim * ∆x * dönemsel sapma.

Sözdizimi

TAHMİN.UY.DRM.EKLE (değerler, timeline, stat_type, [period_length], [data_completion], [aggregation])

değerler (zorunlu): Sayısal bir dizi veya aralık. değerler sonraki noktayı tahmin etmek için kullanmak istediğiniz geçmiş değerlerdir.

timeline (mandatory): A numeric array or range. The timeline (x-value) range for the historical values.

Not Simgesi

The timeline does not have to be sorted, the functions will sort it for calculations.
The timeline values must have a consistent step between them.
If a constant step cannot be identified in the sorted timeline, the functions will return the #NUM! error.
If the ranges of both the timeline and the historical values are not the same size, the functions will return the #N/A error.
If the timeline contains fewer than 2 data periods, the functions will return the #VALUE! error.


istatistik_türü (zorunlu): 1 ile 9 arasında bir sayısal değer. Verilen değerler ve x aralığı için hangi istatistiğin döndürüleceğini gösteren bir değer.

Aşağıdaki istatistikler döndürülebilir:

istatistik_türü

İstatistikler

1

ETS algoritmasının (temel) Alfa yuvarlama parametresi

2

ETS algoritmasının (eğilim) Gamma yuvarlama parametresi

3

ETS algoritmasının (dönemsel sapma) Beta yuvarlama parametresi

4

Ortalama Mutlak Ölçekli Hata (MASE) - tahmin doğruluğunun bir ölçüsü.

5

Simetrik Ortalama Mutlak Ölçekli Hata (SMASE) - tahmin doğruluğunun yüzde hataya dayalı bir ölçüsü.

6

Ortalama mutlak hata (MAE) – tahmin doğruluğunun bir ölçüsü.

7

Kök ortalama karesel hata (RMSE) - tahmin edilen ve gözlenen değerler arasındaki farkların bir ölçüsüdür.

8

Adım boyutu, zaman çizgisi (x aralığı) algılandı. Aylar/çeyrekler/yıllar içinde bir aşama boyutu tespit edildiğinde, adım adım aylar içinde gerçekleşir, aksi takdirde adım adım tarih (zaman) zaman çizelgesi ve diğer durumlarda sayısal olarak günlerdir.

9

Dönem içindeki örnek sayısı – bu argüman period_length ile aynıdır ve period_length argümanı 1 olarak hesaplandığında elde edilen sayıdır.


dönem_uzunluğu (seçimsel): Sayısal bir değer >= 0, varsayılan değer 1'dir. Bir dönemde örnek sayısını gösteren pozitif bir tam sayı.

Not Simgesi

1 değeri, Calc'in otomatik olarak bir süre içinde örnek sayısını belirleyeceğini belirtir.
0 değeri periyodik etki göstermez, bir tahmin EDS algoritmaları ile hesaplanır.
Diğer tüm pozitif değerler için, tahminler ETS algoritmaları ile hesaplanır.
Olumlu bir tam sayı olmayan değerler için fonksiyon #NUM! hatası döndürür.


veri_tamamlama (isteğe bağlı): TRUE veya FALSE mantıksal değeri, sayısal 1 veya 0, varsayılan 1'dir (TRUE). 0 (FALSE) değeri, geçmiş değer olarak sıfır olan eksik veri noktalarını ekleyecektir. 1 (TRUE) değeri, komşu veri noktaları arasında ara değer kestirimi yaparak eksik veri noktaları ekleyecektir.

Not Simgesi

Zaman çizelgesi, veri noktaları arasında sabit adımlar gerektirmesine rağmen, fonksiyon %30'a kadar kayıp noktaları destekler ve bu kayıp noktaları ekler.


birikim (seçimsel): 1 ile 7 arasında bir sayısal değer, varsayılan 1 ile. Birikim parametresi, aynı zaman değerlerini toplamak için hangi yöntemin kullanılacağını gösterir:

Toplama

İşlev

1

ORTALAMA

2

BAĞ_DEĞ_SAY

3

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY

4

MAK

5

ORTANCA

6

MİN

7

TOPLA


Not Simgesi

Zaman çizelgesi veri noktaları arasında sabit bir adım aralığı gerektirse de fonksiyonlar aynı zaman çizelgesine sahip çoklu noktaları toplayacaktır.


Example

Aşağıdaki tablo bir zaman çizelgesini ve ilişkili değerlerini içerir:

A

B

1

Zaman çizelgesi

Değer

2

01/2013

112

3

02/2013

118

4

03/2013

132

5

04/2013

100

6

05/2013

121

7

06/2013

135

8

07/2013

148

9

08/2013

148

10

09/2013

136

11

10/2013

119

12

11/2013

104

13

12/2013

118


=TAHMİN.UY.DRM.EKLE(Değerler;Timeline;3;1;TRUE();1)

Beta yumuşatma, periyot başına bir örnek, eksik veri ve toplanma olarak AVERAGE ile yukarıdaki Değerler ve Zaman Çizelgesi aralıklarına dayalı ek istatistik, 0.9990234375 değerini döndürür.

=TAHMİN.UY.DRM.EKLE(Değerler;Timeline;2;1;TRUE();7)

Gama yumuşatma, eksik veri olmadığında ve birikimli olarak TOPLA ile yukarıdaki Değerler ve Zaman Çizelgesi aralığına dayalı ek istatistiklerin 0,0615234375 değerini döndürür.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 5.2.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.FORECAST.ETS.STAT

Lütfen bizi destekleyin!