TAHMİN.MEVSİMSELLİK Fonksiyonu

TAHMİN fonksiyonlarında dönem_uzunluğu 1'e eşit olması durumunda, Calc tarafından hesaplanan aralıktaki örnek sayısını döndürür.

Üstel Yuvarlama gerçek değerleri ilerideki değerleri tahmin edebilmek için zaman serilerine dönüştürme yöntemidir.

Üstel Üçlü Düzgünleştirme (ETS), hem trend hem de periyodik (mevsimsel) etkilerin işlendiği bir dizi algoritmadır. Üstel Çift Pürüzsüzleştirme (EDS), ETS gibi bir periyodik etki olmadan bir algoritmadır. EDS doğrusal tahminler üretir.

Öneri Simgesi

Daha fazla bilgi için Üstel Yuvarlama maddesine Wikipedia'dan bakabilirsiniz.


Aynı sonuç, istatistik_türü 9'a eşit (ve dönem_uzunluğu 1) olduğunda TAHMİN.UY.DRM işlevleriyle döndürülür.

tip

This function is available since LibreOffice 5.2.


Syntax

TAHMİN.MEVSİMSELLİK (değerler, timeline, [data_completion], [aggregation])

değerler (zorunlu): Sayısal bir dizi veya aralık. değerler sonraki noktayı tahmin etmek için kullanmak istediğiniz geçmiş değerlerdir.

zaman çizelgesi (zorunlu): Sayısal bir dizi ya da aralık. Tarihsel değerler için zaman çizelgesi (x-değeri) aralığı.

Not Simgesi

Zaman çizgisi sıralı olmak zorunda değildir, hesaplamalar için fonksiyonlar sıralayacaktır.
Zaman çizelgesi değerlerinin aralarında tutarlı bir adım olması gerekir.
Eğer sıralanmış zaman çizelgesinde bu tutarlı adım olmazsa fonksiyon #NUM! hatası döndürecektir.
Zaman çizelgesi ile tarihsel değerlerin aralıkları aynı olmadığında fonksiyon #N/A hatası döndürür.
Zaman çizelgesi ikiden az periyotta veri içerirse fonksiyon #VALUE! hatası döndürür.


veri_tamamlama (isteğe bağlı): TRUE veya FALSE mantıksal değeri, sayısal 1 veya 0, varsayılan 1'dir (TRUE). 0 (FALSE) değeri, geçmiş değer olarak sıfır olan eksik veri noktalarını ekleyecektir. 1 (TRUE) değeri, komşu veri noktaları arasında ara değer kestirimi yaparak eksik veri noktaları ekleyecektir.

Not Simgesi

Zaman çizelgesi, veri noktaları arasında sabit adımlar gerektirmesine rağmen, fonksiyon %30'a kadar kayıp noktaları destekler ve bu kayıp noktaları ekler.


birikim (seçimsel): 1 ile 7 arasında bir sayısal değer, varsayılan 1 ile. Birikim parametresi, aynı zaman değerlerini toplamak için hangi yöntemin kullanılacağını gösterir:

Toplama

İşlev

1

ORTALAMA

2

BAĞ_DEĞ_SAY

3

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY

4

MAK

5

ORTANCA

6

MİN

7

TOPLA


Not Simgesi

Zaman çizelgesi veri noktaları arasında sabit bir adım aralığı gerektirse de fonksiyonlar aynı zaman çizelgesine sahip çoklu noktaları toplayacaktır.


Example

Aşağıdaki tablo bir zaman çizelgesini ve ilişkili değerlerini içerir:

A

B

1

Zaman çizelgesi

Değer

2

01/2013

112

3

02/2013

118

4

03/2013

132

5

04/2013

100

6

05/2013

121

7

06/2013

135

8

07/2013

148

9

08/2013

148

10

09/2013

136

11

10/2013

119

12

11/2013

104

13

12/2013

118


=TAHMİN.MEVSİMSELLİK(Değerler;Timeline;TRUE();1)

Yukarıdaki aralıklarda Değerler ve Zaman Çizelgesi'ne dayalı aralıktaki örnek sayısı, eksik veri olmadığında ve toplanma olarak ORTALAMA 6 olarak döndürülür.

Lütfen bizi destekleyin!