TAHMİN.UY.PI.EKLE fonksiyonu

Calculates the prediction interval(s) for additive forecast based on the historical data using ETS or EDS algorithms. EDS is used when argument period_length is 0, otherwise ETS is used.

Üstel Yuvarlama gerçek değerleri ilerideki değerleri tahmin edebilmek için zaman serilerine dönüştürme yöntemidir.

Üstel Üçlü Düzgünleştirme (ETS), hem trend hem de periyodik (mevsimsel) etkilerin işlendiği bir dizi algoritmadır. Üstel Çift Pürüzsüzleştirme (EDS), ETS gibi bir periyodik etki olmadan bir algoritmadır. EDS doğrusal tahminler üretir.

Öneri Simgesi

Daha fazla bilgi için Üstel Yuvarlama maddesine Wikipedia'dan bakabilirsiniz.


TAHMİN.UY.PI.EKLE model ile hesaplar

tahmin = taban değer + eğilim * ∆x * dönemsel sapma.

tip

This function is available since LibreOffice 5.2.


Syntax

TAHMİN.UY.PI.EKLE(hedef, değerler, timeline, [confidence_level], [period_length], [data_completion], [aggregation])

hedef (zorunlu): Bir tarih, zaman veya tek bir değer veya aralığı gösteren sayı. Tahmin yapmak istediğiniz veri noktası veya aralığı.

değerler (zorunlu): Sayısal bir dizi veya aralık. değerler sonraki noktayı tahmin etmek için kullanmak istediğiniz geçmiş değerlerdir.

zaman çizelgesi (zorunlu): Sayısal bir dizi ya da aralık. Tarihsel değerler için zaman çizelgesi (x-değeri) aralığı.

Not Simgesi

Zaman çizgisi sıralı olmak zorunda değildir, hesaplamalar için fonksiyonlar sıralayacaktır.
Zaman çizelgesi değerlerinin aralarında tutarlı bir adım olması gerekir.
Eğer sıralanmış zaman çizelgesinde bu tutarlı adım olmazsa fonksiyon #NUM! hatası döndürecektir.
Zaman çizelgesi ile tarihsel değerlerin aralıkları aynı olmadığında fonksiyon #N/A hatası döndürür.
Zaman çizelgesi ikiden az periyotta veri içerirse fonksiyon #VALUE! hatası döndürür.


güven_seviyesi (zorunlu): 0 ile 1 (hariç) arasında bir sayısal değer, varsayılan değer 0.95'dir. Hesaplanan tahmin aralığı için bir güven düzeyini gösteren bir değerdir.

Not Simgesi

<= 0 or >= 1 değerleri için fonksiyonlar #NUM! hatasını döndürür.


dönem_uzunluğu (seçimsel): Sayısal bir değer >= 0, varsayılan değer 1'dir. Bir dönemde örnek sayısını gösteren pozitif bir tam sayı.

Not Simgesi

1 değeri, Calc'in otomatik olarak bir süre içinde örnek sayısını belirleyeceğini belirtir.
0 değeri periyodik etki göstermez, bir tahmin EDS algoritmaları ile hesaplanır.
Diğer tüm pozitif değerler için, tahminler ETS algoritmaları ile hesaplanır.
Olumlu bir tam sayı olmayan değerler için fonksiyon #NUM! hatası döndürür.


veri_tamamlama (isteğe bağlı): TRUE veya FALSE mantıksal değeri, sayısal 1 veya 0, varsayılan 1'dir (TRUE). 0 (FALSE) değeri, geçmiş değer olarak sıfır olan eksik veri noktalarını ekleyecektir. 1 (TRUE) değeri, komşu veri noktaları arasında ara değer kestirimi yaparak eksik veri noktaları ekleyecektir.

Not Simgesi

Zaman çizelgesi, veri noktaları arasında sabit adımlar gerektirmesine rağmen, fonksiyon %30'a kadar kayıp noktaları destekler ve bu kayıp noktaları ekler.


birikim (seçimsel): 1 ile 7 arasında bir sayısal değer, varsayılan 1 ile. Birikim parametresi, aynı zaman değerlerini toplamak için hangi yöntemin kullanılacağını gösterir:

Toplama

İşlev

1

ORTALAMA

2

BAĞ_DEĞ_SAY

3

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY

4

MAK

5

ORTANCA

6

MİN

7

TOPLA


Not Simgesi

Zaman çizelgesi veri noktaları arasında sabit bir adım aralığı gerektirse de fonksiyonlar aynı zaman çizelgesine sahip çoklu noktaları toplayacaktır.


Örneğin, %90 güven aralığı ile %90 tahmin aralığı hesaplanır (gelecek noktalarının %90'ı tahmin yarıçapının dışında kalır).

Not Simgesi

Tahmin aralıklarıyla ilgili not: tahminler için bunu hesaplamak için kesin bir matematiksel yol yoktur, çeşitli yaklaşımlar vardır. Tahmin aralıkları, tahmin-X'in gözlem veri setinden uzaklaşmasıyla gittikçe aşırı iyimser olma eğilimindedir.


ETS için, Calc, gözlem veri kümesinin standart sapması (tarihsel değerler) içinde rasgele değişiklikler bulunan 1000 hesaplamaya dayalı bir yaklaşık değer kullanır.

Example

Aşağıdaki tablo bir zaman çizelgesini ve ilişkili değerlerini içerir:

A

B

1

Zaman çizelgesi

Değer

2

01/2013

112

3

02/2013

118

4

03/2013

132

5

04/2013

100

6

05/2013

121

7

06/2013

135

8

07/2013

148

9

08/2013

148

10

09/2013

136

11

10/2013

119

12

11/2013

104

13

12/2013

118


=TAHMİN.UY.PI.EKLE(TARİH(2014;1;1);Değerler;Timeline;0.9;1;TRUE();1)

18.8061295551355 değerini döndürür, güven aralığı 90% (=0.9), bir örnek süresi, eksik veri olmadan ve toplam olarak ORTALAMA alarak yukarıdaki aralıklarda Değerler ve Zaman Çizgisi değerlerine dayalı olarak 2014 Ocak için birikimli tahmin.

=TAHMİN.UY.PI.EKLE(TARİH(2014;1;1);Değerler;Timeline;0.8;4;TRUE();7)

23.4416821953741 değerini döndürür, güven aralığı 0,8, dört örnek süresi, eksik veri olmadan ve toplam olarak TOPLA alarak yukarıdaki aralıklarda Değerler ve Zaman Çizgisi değerlerine dayalı olarak 2014 Ocak için birikimli tahmin.

Lütfen bizi destekleyin!