SERİAY

Başlangıç tarihiden aylar sonrasına düşen ayın son gününün tarihine döndürür.

note

Bu fonksiyon Ofis Uygulamaları (OpenDocument) standardının sürüm 1.2 Açık Belge Biçiminin bir parçasıdır. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

SERİAY(Başlangıç tarihi; Aylar)

Başlangıç Tarihi hesaplamanın başladığı bir tarihtir.

Aylar başlangıç tarihinden önceki veya sonraki ay sayısıdır. Ay için girilen pozitif değer ilerideki tarihi, negatif değer geçmiş tarihi belirtir.

Example

14 Eylül 2001 tarihinden 6 ay sonraya denk gelen ayın son günü nedir?

=SERİAY(TARİH(2001;9;14);6) 37346 seri numarasına döndürülür. Yani 2002-03-31 gibi tarih olarak biçimlendirilir.

=SERİAY("2001-09-14";6) çalışır. Eğer tarih dizi olarak verilmişse ISO biçiminde olmak zorundadır.

Please support us!