SERİAY

Başlangıç tarihiden aylar sonrasına düşen ayın son gününün tarihine döndürür.

note

Bu fonksiyon Ofis Uygulamaları (OpenDocument) standardının sürüm 1.2 Açık Belge Biçiminin bir parçasıdır. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Sözdizimi

SERİAY(Başlangıç tarihi; Aylar)

Başlangıç Tarihi hesaplamanın başladığı bir tarihtir.

Aylar başlangıç tarihinden önceki veya sonraki ay sayısıdır. Ay için girilen pozitif değer ilerideki tarihi, negatif değer geçmiş tarihi belirtir.

Örnekler

14 Eylül 2001 tarihinden 6 ay sonraya denk gelen ayın son günü nedir?

=SERİAY(TARİH(2001;9;14);6) 37346 seri numarasına döndürülür. Yani 2002-03-31 gibi tarih olarak biçimlendirilir.

=EOMONTH("2001-09-14";6) works as well. If you specify the date directly, we recommend using the standard ISO 8601 format because this should be independent of your selected locale settings.

Lütfen bizi destekleyin!