SERİTARİH

Sonuç, Başlangıç tarihi'nden itibaren Ay sayısını gösteren tarihtir. Yalnızca aylar göz önüne alınır; günler hesaplama için kullanılmaz.

note

Bu fonksiyon Ofis Uygulamaları (OpenDocument) standardının sürüm 1.2 Açık Belge Biçiminin bir parçasıdır. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Sözdizimi

SERİTARİH(Başlangıç tarihi; Aylar)

Başlangıç tarihi başlangıç tarihini gösteren tarihtir. Tarihler TARİH işlevi kullanılarak ya da diğer formüllerin veya işlevlerin sonuçları olarak girilmelidir.

Aylar başlangıç tarihinden önceki veya sonraki ay sayısıdır. Ay için girilen pozitif değer ilerideki tarihi, negatif değer geçmiş tarihi belirtir.

note

Tarihleri formüllerin bir parçası olarak girerken kullanılan eksi ve bölü işaretleri aritmetik işlemler için ayrılmıştır. Bu nedenle bu biçimde girilen tarihler tarih olarak algılanmaz ve hatalı işlemler yapılmasına neden olur. Tarihleri formüllerde kullanabilmek için TARİH fonksiyonunu kullanın, örneğin TARİH(1954;7;20) veya ISO 8601 yazımını kullanarak "1954-07-20" gibi çift tırnak arasında yazın. Yerelinize bağlı "07/20/54" gibi tarih gösterimlerinden kaçının, dosyanız başka bir yerelde açıldığında hatalar oluşabilir.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


Örnekler

31.03.2001 tarihinden bir ay önce gelen tarih nedir?

=SERİAY(TARİH("2001-03-31";-1) 36950 seri numarasına döndürülür. Yani 28-02-2001 gibi tarih olarak biçimlendirilir.

Lütfen bizi destekleyin!