GÜNLER

İki tarih arasındaki gün sayısını, hesaplar. Sonuç iki tarih arasındaki günlerin sayısı olarak döner.

note

Bu fonksiyon Ofis Uygulamaları (OpenDocument) standardının sürüm 1.2 Açık Belge Biçiminin bir parçasıdır. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Sözdizimi

GÜNLER(Tarih_2; Tarih_1)

Tarih_1 başlangıç tarihidir, Tarih_2 bitiş tarihidir. Eğer Tarih_2, Tarih_1'den daha yakın bir tarihse sonuç negatif sayı olur.

note

Tarihleri formüllerin bir parçası olarak girerken kullanılan eksi ve bölü işaretleri aritmetik işlemler için ayrılmıştır. Bu nedenle bu biçimde girilen tarihler tarih olarak algılanmaz ve hatalı işlemler yapılmasına neden olur. Tarihleri formüllerde kullanabilmek için TARİH fonksiyonunu kullanın, örneğin TARİH(1954;7;20) veya ISO 8601 yazımını kullanarak "1954-07-20" gibi çift tırnak arasında yazın. Yerelinize bağlı "07/20/54" gibi tarih gösterimlerinden kaçının, dosyanız başka bir yerelde açıldığında hatalar oluşabilir.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


Örnekler

=DAYS(NOW();"2010-01-01")) returns the number of days from January 1, 2010 until today.

=DAYS("1990-10-10";"1980-10-10") returns 3652 days.

Lütfen bizi destekleyin!