TARİHSAYISI

Çift tırnaklar içinde gösterilen tarih için, iç tarih sayısı döndürür.

İç tarih sayısı bir sayı olarak döner. Sayı LibreOffice'un kullandığı tarih sistemi değerlerine göre elde edilir.

Eğer metin dizisi bir zaman değeride içeriyorsa,TARİHSAYI sadece dönüşümün tam sayı bölümünü döndürür.

note

Bu fonksiyon Ofis Uygulamaları (OpenDocument) standardının sürüm 1.2 Açık Belge Biçiminin bir parçasıdır. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Sözdizimi

TARİHSAYISI("Metin")

Metin geçerli bir tarih ifadesi olmalıdır ve çift tırnak karakterleri arasında girilmelidir. Örneğin, "30.1.2008" veya "30.Oca.2008", tarihleri gösteren tırnak içindeki metin dizeleridir, bir hücredeki metine de başvuru yapılabilir.

note

Tarihleri formüllerin bir parçası olarak girerken kullanılan eksi ve bölü işaretleri aritmetik işlemler için ayrılmıştır. Bu nedenle bu biçimde girilen tarihler tarih olarak algılanmaz ve hatalı işlemler yapılmasına neden olur. Tarihleri formüllerde kullanabilmek için TARİH fonksiyonunu kullanın, örneğin TARİH(1954;7;20) veya ISO 8601 yazımını kullanarak "1954-07-20" gibi çift tırnak arasında yazın. Yerelinize bağlı "07/20/54" gibi tarih gösterimlerinden kaçının, dosyanız başka bir yerelde açıldığında hatalar oluşabilir.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


Örnekler

=DATEVALUE("1954-07-20") yields 19925.

Lütfen bizi destekleyin!