DATEDIF

Bu fonksiyon başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki günleri, ayları veya yılları döndürür.

tip

This function is available since LibreOffice 3.6.


note

Bu fonksiyon Ofis Uygulamaları (OpenDocument) standardının sürüm 1.2 Açık Belge Biçiminin bir parçasıdır. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Sözdizimi

DATEDIF(Start date; End date; Interval)

Başlangıç tarihi hesaplamanın başlangıç alacağı tarih.

Bitiş tarihi hesaplamanın son tarihidir. Bitiş tarihi mutlaka Başlangıç tarihinden ileride olmalıdır.

Interval is a string that determines how the difference will be calculated. Possible values are "d", "m", "y", "ym", "md" or "yd" regardless of the current language settings.

note

Tarihleri formüllerin bir parçası olarak girerken kullanılan eksi ve bölü işaretleri aritmetik işlemler için ayrılmıştır. Bu nedenle bu biçimde girilen tarihler tarih olarak algılanmaz ve hatalı işlemler yapılmasına neden olur. Tarihleri formüllerde kullanabilmek için TARİH fonksiyonunu kullanın, örneğin TARİH(1954;7;20) veya ISO 8601 yazımını kullanarak "1954-07-20" gibi çift tırnak arasında yazın. Yerelinize bağlı "07/20/54" gibi tarih gösterimlerinden kaçının, dosyanız başka bir yerelde açıldığında hatalar oluşabilir.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


"aralık" için değer

Dönüş değeri

"d"

Başlangıç ve Bitiş tarihleri arasındaki günlerin sayısıdır.

"m"

Başlangıç ve Bitiş tarihleri arasındaki ayların sayısıdır.

"y"

Başlangıç ve Bitiş tarihleri arasındaki yılların sayısıdır.

"ym"

Başlangıç ve Bitiş tarihlerinin yıllarının farkı alındığında kalan ayların sayısıdır.

"md"

Başlangıç ve Bitiş tarihlerinin yıllarının ve aylarının farkı alındığında kalan günlerin sayısıdır.

"yd"

Başlangıç ve Bitiş tarihlerinin yıllarının farkı alındığında kalan günlerin sayısıdır.


Örnekler

Doğum günü hesaplaması. Doğum tarihi 1974-04-17. Bugün 2012-06-13.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"y") yields 38.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"ym") yields 1.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"md") yields 27.

So he is 38 years, 1 month and 27 days old.

=DATEDIF(DATE(1974,4,17);"2012-06-13";"m") yields 457, he has been living for 457 months.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"d") 13937 sonucunu verdiğinden adamın 13937 gündür yaşadığı anlaşılır.

=DATEDIF("1974-04-17";DATE(2012;06;13);"yd") yields 57, his birthday was 57 days ago.

Lütfen bizi destekleyin!