COUNTIFS

Returns the count of cells that meet criteria in multiple ranges.

tip

This function is available since LibreOffice 4.0.


Sözdizimi

COUNTIFS(Range; Criterion[; Range2; Criterion2][; ... ; [Range127; Criterion127]])

Range1 – required argument. It is a range of cells, a name of a named range, or a label of a column or a row, to which the corresponding criterion is to be applied.

Criterion: A criterion is a single cell Reference, Number or Text. It is used in comparisons with cell contents.

A reference to an empty cell is interpreted as the numeric value 0.

A matching expression can be:

Range2 – Optional. Range2 and all the following mean the same as Range1.

Criterion2 – Optional. Criterion2 and all the following mean the same as Criterion.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Range, Range2, ... and Criterion, Criterion2, ... must have the same size, otherwise the function returns err:502 - Invalid argument.

note

The logical relation between criteria can be defined as logical AND (conjunction). In other words, if and only if all given criteria are met, a value from the corresponding cell of the given Func_Range is taken into calculation.


The function can have up to 255 arguments, meaning that you can specify 127 criteria ranges and criteria for them.

If a cell contains TRUE, it is treated as 1, if a cell contains FALSE – as 0 (zero).

note

Bu fonksiyon Ofis Uygulamaları (OpenDocument) standardının sürüm 1.2 Açık Belge Biçiminin bir parçasıdır. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Example

Şu tabloyu düşünün

A

B

C

1

Ürün Adı

Satış

Hasılat

2

kurşun kalem

20

65

3

kalem

35

85

4

defter

20

190

5

kitap

17

180

6

kalem kutusu

değil

değil


warning

In all examples below, ranges for calculation contain the row #6, which is ignored because it contains text.


Basit kullanım

=ORTALAMA(A1:A50)

B2:B6 aralığının 20 satır aralığındaki satır sayısını sayar. Beşinci ve altıncı satırlar ölçütü karşılamadığı için 3 döndürür.

=ORTALAMA(A1:A50)

C2:C6 aralığında 70'den büyük değerler ve B2:B6 aralığında 20'ye eşit veya daha büyük değerler içeren satırların miktarını sayar. İkinci, beşinci ve altıncı satırlar en az bir kriteri karşılamadığı için 2 döndürür.

Düzenli ifadeleri ve iç içe geçmiş fonksiyonları kullanmak

For these examples to work as described, make sure that Enable regular expressions in formulas is selected in - LibreOffice Calc - Calculate.

=ORTALAMA(A1:A50)

B2:B6 aralığında sadece alfabe sembollerini içeren satır sayısını sayar. Bu koşula uygun sadece altı satır olduğundan 1 döndürür.

=ÇOKEĞERSAY(B2:B6;">"&MİN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAK(B2:B6))

Satırlar hariç B2:B6 aralığının satır sayısını, bu aralığın minimum ve maksimum değerleriyle sayar. Üçüncü, beşinci ve altıncı satırlar en az bir kriteri karşılamadığından 2 döndürür.

=ÇOKEĞERSAY(A2:A6;"pen.*";B2:B6;"<"&MAK(B2:B6))

"kalem" ile başlayan A2:A6 aralığının tüm hücrelerine karşılık gelen satırların miktarını ve maksimum değeri hariç olmak üzere B2:B6 aralığının tüm hücrelerine sayar. Sadece ikinci satır tüm kriterleri karşıladığından 1 değerini döndürür.

Bir kriter olarak bir hücreye başvuru

Eğer bir kriteri basitçe değiştirmeniz gerekiyorsa, bu kriteri ayrı bir hücre içerisinde belirtmek ve ÇOKEĞERSAY fonksiyonunun koşulunda bu hücreye bir ilişki kullanmak isteyebilirsiniz. Örneğin, yukarıdaki fonksiyon aşağıdaki gibi tekrar yazılabilir:

=ÇOKEĞERSAY(A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAK(B2:B6))

Hücrenin bağlantısı içeriğiyle yer değiştirdiğinden ve yukarıdaki gibi bir işlev gibi çalıştığından, E2 = kalem olduğunda işlev 1 döndürür.

Dosyayı örnekle aç:

Lütfen bizi destekleyin!