RENK

RGBA renk sisteminde üç renk (kırmızı, yeşil ve mavi) ile alfa kanalı kombinasyonu tarafından hesaplanan sayısal bir değeri döndürür. Sonuç, bilgisayarınız tarafından kullanılan renk sistemine bağlıdır.

Sözdizimi

COLOR(Red; Green; Blue [; Alpha])

Kırmızı, Yeşil ve Mavi) – gerekli değişkenlerdir. Rengin kırmızı, yeşil ve mavi bileşenlerinin değerleridir. Değerler 0 ile 255 arasında olmalıdır. Sıfır o renk bileşeninin bulunmaması, 255 ise tamamen o renk olması anlamına gelir.

Alfa – isteğe bağlı değişken. Alfa kanalının veya alfa bileşeninin değeridir. Alfa 0 ile 255 arasında bir tam sayıdır. Sıfır rengin tamamen şeffaf olması anlamına gelirken 255 değeri tam mat demek olur.

Örnekler

RENK(255;255;255;1) 33554431 döndürür

RENK(0;0;255;0) 255 döndürür

RENK(0;0;255;255) 4278190335 döndürür

RENK(0;0;400;0) Err:502 (Geçersiz değişken) hatası döndürür çünkü mavinin değeri 255'ten büyüktür.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.4.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.LIBREOFFICE.COLOR

Lütfen bizi destekleyin!