RENK

RGBA renk sisteminde üç renk (kırmızı, yeşil ve mavi) ile alfa kanalı kombinasyonu tarafından hesaplanan sayısal bir değeri döndürür. Sonuç, bilgisayarınız tarafından kullanılan renk sistemine bağlıdır.

Sözdizimi

COLOR(Red; Green; Blue [; Alpha])

Kırmızı, Yeşil ve Mavi) – gerekli değişkenlerdir. Rengin kırmızı, yeşil ve mavi bileşenlerinin değerleridir. Değerler 0 ile 255 arasında olmalıdır. Sıfır o renk bileşeninin bulunmaması, 255 ise tamamen o renk olması anlamına gelir.

Alfa – isteğe bağlı değişken. Alfa kanalının veya alfa bileşeninin değeridir. Alfa 0 ile 255 arasında bir tam sayıdır. Sıfır rengin tamamen şeffaf olması anlamına gelirken 255 değeri tam mat demek olur.

Örnekler

RENK(255;255;255;1) 33554431 döndürür

RENK(0;0;255;0) 255 döndürür

RENK(0;0;255;255) 4278190335 döndürür

RENK(0;0;400;0) Err:502 (Geçersiz değişken) hatası döndürür çünkü mavinin değeri 255'ten büyüktür.

Lütfen bizi destekleyin!