BİRİKİM fonksiyonu

Bu işlev, aralıktaki hesaplamaların bir toplam sonucunu döndürür. Aşağıda listelenen farklı toplama işlevlerini kullanabilirsiniz. Toplama işlevi, hesaplamada gizli satırları, hataları, ALTTOPLAM ve diğer BİRİKİM işlev sonuçlarını çıkarmanızı sağlar.

note

BİRİKİM işlevi, etkin Otomatik Filtre ile dikey verilere uygulanır. Otomatik Filtre etkinleştirilmemişse, yeni gizli satırlar için işlev sonucunun otomatik olarak yeniden hesaplanması işe yaramaz. Yatay aralıklarla çalışılması gerekmemektedir, ancak sınırlamalarla bunlara da uygulanabilir. Özellikle, yatay bir veri aralığına uygulanan BİRİKİM işlevi, gizlenen sütunlarını tanımadığından satırlara gömülmüş ALTTOPLAM ve diğer BİRİKİM işlevlerinin hatalarını ve sonuçlarını doğru olarak alamaz.


Sözdizimi

AGGREGATE(Function; Option; Number 1[; Number 2][; ... ;[Number 253]])

veya

AGGREGATE(Function; Option; Array[; k])

Fonksiyon – zorunlu bir ifadedir. Aşağıdaki tabloya göre 1 ile 19 arasında değer alabilen bir fonksiyon dizini veya bir hücreye başvuru.

İşlev dizini

Uygulanan fonksiyon

1

ORTALAMA

2

BAĞ_DEĞ_SAY

3

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY

4

MAK

5

MİN

6

ÇARPIM

7

STDSAPMA.S

8

STDSAPMA.P

9

TOPLA

10

VAR.S

11

VAR.P

12

ORTANCA

13

ENÇOK_OLAN.TEK

14

BÜYÜK

15

KÜÇÜK

16

YÜZDEBİRLİK.HDL

17

DÖRTTEBİRLİK.DHL

18

YÜZDEBİRLİK.HRC

19

DÖRTTEBİRLİK.HRC


Seçenek – zorunlu bağımsız değişken. Hücreye yapılan 0 ile 7 aralığında bir dizin seçeneği veya başvuru, belirlenen işlev için mevcut aralıkta nelerin yoksayılacağını belirler.

Seçenek dizini

Seçenek uygulandı

0

Sadece iç içe ALTTOPLAM ve TOPLAM fonksiyonlarını yoksay

1

Sadece gizli satırları, iç içe ALTTOPLAM ve TOPLAM fonksiyonlarını yoksay

2

Sadece hataları, iç içe ALTTOPLAM ve TOPLAM fonksiyonlarını yoksay

3

Sadece gizli satırları, hataları, iç içe ALTTOPLAM ve TOPLAM fonksiyonlarını yoksay

4

Hiçbir şeyi yoksayma

5

Sadece gizli satırları yoksay

6

Sadece hataları yoksay

7

Sadece gizli satırları ve hataları yoksay


Number1 – required argument. The first numeric argument (if the range is set by a list of values inside the function) or a reference to a cell that contains it.

Number2, 3, ... – optional. A numeric argument or a reference to a cell (up to 253 arguments), for which you need the aggregate value.

Array – required argument. The array can be specified by the boundaries of the range, the name of the named range or the column label.

note

Sütun etiketlerini kullanmak için "Sütunları ve satırları otomatik olarak bul" işlevinin etkinleştirilmesi gerekir.


k – required argument for the following functions: LARGE, SMALL, PERCENTILE.INC, QUARTILE.INC, PERCENTILE.EXC, QUARTILE.EXC. It is a numeric argument, which must correspond to the second argument of these functions.

Örnekler

A

B

C

1

SütunBir

Sütunİki

SütunÜç

2

34

11

12

3

10

56

35

4

#DIV/0!

5

3

5

20

8

1

6

0

8

9

7

#VALUE!

20

21

8

5

7

8

9

14

0

5


=AGGREGATE(4;2;A2:A9)
Returns maximum value for the range A2:A9 = 34.

=BİRİKİM(9;5;A5:C5)
bazı sütunlar gizli olmasına rağmen A5:C5 = 29 sonucunu döndürür.

=BİRİKİM(9;5;B2:B9)
B sütununun toplamı olan 115'i döndürür. Herhangi bir satır gizliyse, fonksiyon bu değeri atlar, örneğin 7. satır gizliyse, fonksiyon 95 değerini döndürür.

İşlevi 3 boyutlu bir aralıkla uygulamak istiyorsanız, bu örnek nasıl yapılacağını gösterir.

=BİRKİM(13;3;Sheet1.B2:B9:Sheet3.B2:B9)
Fonksiyon, ikinci sütunların değerlerini, sayfa 1:3 (aynı verilere sahip) yoluyla 8 döndürür.

Formüldeki her bağımsız değişken için bir hücreye veya aralığa başvuru kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnek, nasıl çalıştığını gösterir. Ayrıca, bir dizi belirtmek için sütun etiketlerini kullanabileceğinizi gösterir.

=BİRİKİM(E3;E5;'ColumnOne')
Eğer E3 = 13 and E5 = 5 ise, fonksiyon ilk sütunun modunu = 10 olarak döndürür.

Technical information

tip

This function is available since LibreOffice 4.4.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.AGGREGATE

Lütfen bizi destekleyin!