warning

Microsoft Excel wrongly assumes year 1900 to be a leap year and considers the inexistent day of 1900-02-29 as valid in date calculations. Dates prior to 1900-03-01 are therefore different in Excel and Calc.


Sözdizimi

Örnekler

Returns

Yes

No

note

a ve b sayılar olmak üzere "a+bi" veya "a+bj" şeklindeki bir karmaşık sayı.


note

Eğer karmaşık sayı bir reel sayı ise (b=0)bir karakter dizisi ifadesi veya bir sayı değeri olabilir.


warning

Fonksiyon her zaman bir karmaşık sayıyı temsil eden karakter dizisi döndürür.


warning

Sonuç, parçalardan biri (a veya b) sıfıra eşit olan karmaşık bir sayıysa, bu bölüm görüntülenmez.


Sanal kısım sıfır olduğundan sonuçta gösterilmiyor.

Sonuç bir karakter dizisi olarak döndürülür ve "i" veya "j" sanal birimini içerir.

String 1 [; String 2 [; … [; String 255]]]

String 1, String 2, … , String 255 are strings, references to cells or to cell ranges of strings.

Integer 1 [; Integer 2 [; … [; Integer 255]]]

Integer 1, Integer 2, … , Integer 255 are integers, references to cells or to cell ranges of integers.

Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 254]]]

Number 1, Number 2, … , Number 254 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]]

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]]

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

Complex 1 [; Complex 2 [; … [; Complex 255]]]

Complex 1, Complex 2, … ,Complex 255 are complex numbers, references to cells or to cell ranges of complex numbers. Complex numbers are entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Reference 1 [; Reference 2 [; … [; Reference 255]]]

Reference 1, Reference 2, … ,Reference 255 are references to cells.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Lütfen bizi destekleyin!