Hata İletisi

Defines the error message that is displayed when invalid data is entered in a cell.

Ayrıca bir hata mesajı ile birlikte bir makroda başlatabilirsiniz. Örnek bir makro sayfanın sonunda verilmiştir.

Bu komuta erişmek...

Choose Data - Validity - Error Alert tab.


Geçersiz değerler girildiği zaman hata mesajlarını göster.

İçerikler alanı içerisine geçersiz veriyi hücreye yazdığınız zaman hata mesajı gösterir. Eğer etkinleştirilse mesaj geçersiz bir girişi engellemek için gösterilir.

"Dur" seçeneğini belirlerseniz, Her iki durumda da geçersiz girdi silinir ve önceki değer hücreye yeniden girilir. İptaldüğmesini seçerek "Uyarı" ve "Bilgi" iletişim kutularını kapatırsanız aynısı geçerli olur. İletişim kutularını Tamam düğmesiyle seçerseniz, geçersiz girdi silinmez.

İçerikler

İşlem

Bir hücreye geçersiz veri girildiğinde yapılacak eylemi seçin. "Dur" eylemi girişi, engeller ve Tamam düğmesine tıklayarak kapatabileceğiniz bir iletişim açar. "Uyarı" ve "Bilgi" eylemleri Tamam veya İptal düğmelerine tıklayarak kapatabileceğiniz bir iletişim açar. Geçersiz girdi sadece İptal düğmesiyle iptal edilebilir.

Gözat

Makro iletişim penceresini açar. Buradan hücreye geçersiz veri girildiğinde, çalıştırılacak makroyu seçebilirsiniz. Makro hata iletisi görüntülendikten sonra çalıştırılır.

Başlık

Hücreye geçersiz bir bilgi giridiğinde görüntülenmesini istediğiniz hata mesajının veya makronun adını girin.

Hata iletisi

Hücreye geçersiz bir veri girdiğinizde, görüntülenmesini istediğiniz hata iletisini girin.

Sample macro:

Below is a sample function that can be called when an error occurs. Note that the macro takes in two parameters that are passed on by LibreOffice when the function is called:

The function must return a Boolean value. If it returns True, the entered value is kept. If the function returns False, the entered value is erased and the previous value is restored.


  Function ExampleValidity(CellValue as String, CellAddress as String) as Boolean
    Dim msg as String
    Dim iAnswer as Integer
    Dim MB_FLAGS as Integer
    msg = "Invalid value: " & "'" & CellValue & "'"
    msg = msg & " in cell: " & "'" & CellAddress & "'"
    msg = msg & Chr(10) & "Accept anyway?"
    MB_FLAGS = MB_YESNO + MB_ICONEXCLAMATION + MB_DEFBUTTON2
    iAnswer = MsgBox (msg , MB_FLAGS, "Error message")
    ExampleValidity = (iAnswer = IDYES)
  End Function
 

Lütfen bizi destekleyin!