Ölçütler

Seçilmiş hücre(ler)e geçerlilik kuraları tanımlayabilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Menu Data - Validity - Criteria tab.


Örneğin, ölçütü şu şekilde tanımlayabilirsiniz: "1 ve 10 arasındaki sayılar" ya da "20 karakterden uzun olmayan metinler".

İzin ver

Seçili hücre(ler) için bir geçerlilik özelliğine tıklayın.

Aşağıdaki ölçütler mevcuttur:

Şart

Etki

Tüm değerler

Sınır yok.

Whole numbers

Sadece koşula uyan tüm tamsayılar.

Ondalık

Koşula karşılık gelen tüm sayılar.

Tarih

Koşula karşılık gelen tüm sayılar. Girilen değerler, iletişim kutusunun bir sonraki çağrılışında biçimlendirilir.

Zaman

Koşula karşılık gelen tüm sayılar. Girilen değerler, iletişim kutusunun bir sonraki çağrılışında biçimlendirilir.

Hücre aralığı

Verilmiş olan hücre aralığındaki değerlere göre izin verir. Hücre aralığı tam olarak belirlenmiş olmalıdır veya bir veritabanı aralığı veya adlandırılmış aralıkta olabilir. Aralık bir sütun veya satırda olabilir. Eğer birden çok satır veya sütun aralığı seçerseniz, ilk sütun kullanılır.

Liste

Sadece listedeki değerlere veya metinlere izin verilir. Listede sayılar ve metinler karışık kullanılabilir. Sayıların değeri hesaplanır, böylece eğer listede 1 sayısını girmişseniz hücreye veri girişinizde 100% girişi de geçerli olur.

Not Simgesi

Only up to 255 characters are saved, when using Excel format.


Metin uzunluğu

Ölçüte uyan uzunluktaki girişler.

Custom

Only allow values that result in the formula entered in the Formula box to return TRUE, when the formula is calculated with the entered value. The formula can be any expression that evaluates to a boolean value of TRUE or FALSE, or returns a numerical value, where a nonzero value is interpreted as TRUE and 0 is interpreted as FALSE.

Formulas can use relative referencing. For example, if cells A1:A4 were selected, the cursor is in cell A1 and ISODD(A1) is entered into the Formula box, then only odd numbers could be entered into cells A1 through A4.


Boş hücrelere izin ver

Araçlar - Detektif – Geçersiz Veriyi İşaretlemenüsü ile birlikte, boş hücreler geçersiz veri olarak gösterilir (etkin değil) veya (Etkin).

Seçim listesini göster

Shows a list of all valid strings or values to select from. The list can also be opened by selecting the cell and pressing .

Girdileri artan düzende sırala

Seçim listesini artan yönde sıralar ve listedeki eş maddeleri süzer. Seçilmemişse, liste veri kaynağındaki şekliyle görüntülenir.

Kaynak

Geçerli değerler ve metinleri içeren hücre aralığını girin.

Girdiler

Geçerli olacak değerler ve metinlerin girişini yapın.

Veri

Select the comparative operator that you want to use. The available operators depend on what you selected in the Allow box. If you select "between" or "not between", the Minimum and Maximum input boxes appear. Otherwise, only the Minimum, the Maximum, or the Value input boxes appear.

Değer

İzin ver kutusunda veri geçerliliği için seçmiş olduğunuz seçeneğin ölçüt değerini girin.

Asgari

İzin ver kutusunda veri geçerliliği için seçmiş olduğunuz seçeneğe göre, azami değeri girin.

Azami

İzin ver kutusunda veri geçerliliği için seçmiş olduğunuz seçeneğe göre, azami değeri girin.

Lütfen bizi destekleyin!