Validity

Seçilmiş olan hücre veya hücre aralığındaki verilerin geçerliliği denetlenir.

Bu komuta erişmek...

Choose Data - Validity.


tip

Ayrıca form denetimleri araç çubuğundan bir liste kutusu ekleyebilir ve liste kutusunu hücreye bağlayabilirsiniz. Bu yolla, özellikler penceresinde Veri sekme sayfasında geçerli değerleri belirleyebilirsiniz.


Ölçütler

Seçilmiş hücre(ler)e geçerlilik kuraları tanımlayabilirsiniz.

Giriş Yardımı

Hücre veya hücre aralığı seçildiğinde, görüntülenmesini istediğiniz iletiyi girin.

Hata İletisi

Hücreye hatalı veri girildiğinde görüntülenecek hata iletisini tanımlayın.

Başa Al

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!