Gruplama

Veri pilotunun gruplanması sayılar veya tarihler için Grupla penceresini görüntüler.

Bu komuta erişmek...

Choose Data - Group and Outline - Group.


Başlat

Gruplamanın başlangıcı belirlenir.

Otomatik olarak

Gruplamaya başlangıç olarak en küçük değer belirlenir.

El ile

Gruplamaya başlangıç değeri olarak istediğiniz değeri belirleyebilirsiniz.

Son

Gruplama bitişi belirlenir.

Otomatik olarak

Gruplamanın bitişinde en büyük değer belirlenir.

El ile

Gruplamanın bitiş değeri olarak istediğiniz değeri belirleyebilirsiniz.

Gruplama esası

Her grubun sınırları için hesaplama aralıkları belirlenir.

Gün sayısı

Tarih değerlerinin gruplanması durumunda, grupta bulunacak gün sayısını belirleyebilirsiniz (3 gün, 7 gün gibi).

Aralıklar

Tarih değerlerinin gruplanması durumunda, gruplamak için dikkate alınacak zaman aralığını belirleyebilirsiniz ( saat, ay; 3 ay gibi).

Lütfen bizi destekleyin!