Veri alanı

Bu iletişim penceresinin içeriği Veri alanındaki veri alanlarından ve Özet Tablo iletişim penceresinin Satır veya Sütun alanlarındaki veri alanlarından farklıdır.

Alttoplamlar

Hesaplanmasını istediğiniz alttoplamları belirler.

Hiçbiri

Alttoplamları hesaplamaz.

Otomatik

Alttoplamları otomatik olarak hesaplar.

Kullanıcı tanımlı

Hesaplanmasını istediğiniz alttoplamlar için, bu seçeneği seçerek listeden alttoplam türünü tıklayın.

İşlev

Hesaplamak istediğiniz alt toplam türünü seçin. Bu seçenek sadece Kullanıcı tanımlı seçeneği seçilmiş ise uygulanabilir.

Ögeleri veriler olmadan görüntüle

Sonuç tablosuna boş satır ve sütunları da dahil eder.

Ad:

Seçilmiş veri alanının listesini verir.

Daha fazla

İletişimi genişletir Ya da küçültür. Daha fazla düğmesi sadece veri alanları için görüntülenebilir.

Seçenekler

Opens the Data Field Options dialog. The Options button is visible for filters and column or row fields only.

Eğer iletişim Daha fazla düğmesiyle büyütülürse, aşağıdaki maddeler de iletişime eklenir:

Gösterilmiş değer

Her bir veri alanı için, görüntüleme seçeneği seçebilirsiniz. Bazı türler için temel alan ve temel öğe'ler için ek bilgiler de seçebilirsiniz.

Tür

Hesaplanmış sonucun veri alanında görüntüleneceği tipi seçin.

Tür

Gösterilmiş değer

Normal

Sonuçlar değiştirilmeksizin gösterilir

Farktan

Her sonuçtan, başvuru değeri çıkarılır (aşağıya bakın), ve farkı gösterilir. Temel alanın dışındaki toplamlar boş sonuç olarak görüntülenir.

Adlandırılmış öğe

Eğer bir temel öğe ismi belirlenmişse, başvuru değeri ile alan öğeleri arasında bir birleşim yapılır sonuç bulunur. Temel alandaki öğe belirlenmiş temel öğeyle değiştirilir.

Önceki öğe veya Sonraki öğe

Eğer "önceki öğe" veya " sonraki öğe" temel öğe olarak belirlenmişse, sonuçta başvuru değeri temel alanın sıralanmış düzendeki bir sonraki öğesine göre hesaplanır.

%'si

Her sonuç kendisinin başvuru değerine bölünür. Başvuru değeri "Farktan" hesabında olduğu gibi belirlenir. Temel alanın dışındaki toplamlar boş sonuç olarak görüntülenir.

% farktan

Her sonuçtan başvuru değeri çıkarılır, ve fark başvuru değerine bölünür. Başvuru değeri "Farktan" hesabında olduğu gibi belirlenir. Temel alanın dışındaki toplamlar boş sonuç olarak görüntülenir.

Toplamda çalıştır

Temel alan içindeki ardışık öğelerin verileri toplamlar sonucuna eklenir, temel alanın sıralama düzeninde, ve yekün toplamı görüntülenir.

farklı toplam işlevleri kullanılmış olsa bile, sonuçlar daima toplanır.

satırın %

Her sonuç öncü tablodaki satırı için toplam sonuca bölünür. Eğer birden fazla veri alanı varsa, sonuçların veri alanı için toplamı kullanılır. Eğer elle seçilen toplam fonksiyonları ile alt toplamlar varsa, veri alanlarının toplam fonksiyonu gene de kullanılır.

sütunun %

"satırı %" sinde olduğu gibidir. Fakat sütunlardaki toplam kullanılır.

Toplamın %

"satırı %" sinde olduğu gibidir. Fakat sonuçların veri alanındaki genel toplam kullanılır.

Dizin

Satır ve sütun toplamları ve genel toplam, yukardaki kurallarda olduğu gibi, aşağıdaki tanımı kullanarak hesaplanır:

( Orjinal sonuç * genel toplam ) / ( satır toplamı * sütun toplamı )


Temel alan

Hesaplama için temel alınan özel değeri, buradan seçin.

Temel öğe

Temel alanla ilgili ögenin, Hesaplama için temel alınan özel değerini, buradan seçin.

Lütfen bizi destekleyin!