Seçenekler

Ek süzme seçeneklerini gizler ya da gösterir.

Seçenekler

Büyük/küçük harf duyarlı

Büyük ve küçük harfleri belirginleştirir.

Düzenli İfade

Süzgeç tanımınızda düzenli ifadeleri kullanmanızı sağlar.

Eğer Düzenli İfade onay kutusu seçiliyse, EŞİT (=) ve EŞİTDEĞİL (<>) işlevlerini karşılaştırmada da kullanabilirsiniz. Ayrıca şu işlevleri de kullanabilirsiniz: DCOUNTA, DGET, MATCH, COUNTIF, SUMIF, LOOKUP, VLOOKUP ve HLOOKUP.

Aynı sonuçları ayıkla

Tekrarlanan satırları süzülen verilerin listesi dışında tutar.

Veri aralığı

Tablodaki süzülen veri aralığının adını görüntüler.

Lütfen bizi destekleyin!