Süzgeç

Veri için süzme koşullarını ayarlayın.

Süzgeç Ölçütü

Alan adlarını süzerek ya da mantıksal ifade bağımsız değişkenlerinin bir bileşimini kullanarak, veri için varsayılan süzgeç tanımlayabilirsiniz.

İşleç

Süzgeç için bir mantıksal operatör seçin.

Alan adı

Süzgeçte kullanmak istediğiniz alanı seçin. Alan adları yoksa, sütun etiketleri listelenir.

Şart

Alan adını ve Değer girdilerini karşılaştırmak için bir operatör seçin.

Aşağıdaki işlecler mevcuttur:

Koşullar:

=

eşittir

<

küçüktür

>

büyüktür

<=

küçüktür ya da eşittir

>=

büyüktür veya eşittir

<>

eşit değildir


Değer

Seçili alanla karşılaştırmak istediğiniz değeri seçin.

Seçenekler

Ek süzme seçeneklerini gizler ya da gösterir.

Lütfen bizi destekleyin!