Gruplamayı Kaldır

Seçilmiş grubu kaldırır. İç içe geçmiş gruplarda eklenmiş olan son satırlar veya sütunlar gruptan ayrılır.

Bu komuta erişmek...

Choose Data - Group and Outline - Ungroup.

+F12

Araçlar çubuğu üzerine, tıklayın

Simge

Grubu çöz


Şunun için etkinliğini kaldır:

Satırlar

Seçilmiş satırları gruptan siler.

Sütunlar

Seçilmiş sütunları gruptan siler.

Lütfen bizi destekleyin!