1.inci, 2.nci, 3.üncü Grup

Üç alttoplam grubuna kadar özellikleri belirleyebilirsiniz. Her grup aynı yerleşim düzenindedir.

Bu komuta erişmek...

Choose Data - Subtotals - 1st, 2nd, 3rd Group tabs.


Gruplama esası

Alttoplam hesaplama sürecini kontrol edeceğiniz sütunu seçin. Seçilmiş olan sütundaki içerikler değişirse, alttoplamlar otomatik olarak yeniden hesaplanır.

Ara toplamları hesapla

Alttoplamlarını almak istediğiniz sütun(lar)ı seçin.

İşlev kullan

Alttoplamları hesaplarken kullanmak istediğiniz matematik işlevinu seçin.

Lütfen bizi destekleyin!