Subtotals

Seçmiş olduğunuz sütunlarda alttoplamları hesaplar. LibreOffice etiketlenmiş alanlarda alttoplamları ve genel toplamları bulmak için otomatik olarak TOPLA işlevini kullanır. Hesaplamalarda diğer işlevleri de kullanabilirsiniz. LibreOffice imlecin içine yerleştirdiğiniz zaman, belirlenmiş veritabanı aralıklarını otomatik olarak tanır.

Bu komuta erişmek...

Choose Data - Subtotals.


Örneğin, müşteri veritabanınızda posta koduna göre satışlar özetini üretebilirsiniz.

1.inci, 2.nci, 3.üncü Grup

Üç alttoplam grubuna kadar özellikleri belirleyebilirsiniz. Her grup aynı yerleşim düzenindedir.

Seçenekler

Alt toplamların hesaplanması ve görüntülenmesi için ayarları belirleyebilirsiniz.

Başa Al

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Sil

Seçili alandaki alttoplamlar satırlarını siler.

Lütfen bizi destekleyin!