Seçenekler

Ek sıralama ölçütleri ayarlanır.

Bu komuta erişmek...

Choose Data - Sort - Options tab.


Büyük/Küçük Harf Duyarlı

Önce büyük harfler sonra küçük harfler sıralanır. Asya dilleri, farklı şekillerde ele alınır.

Not Simgesi

Asya dilleri için not: çok kademeli karşılaştırma uygulamak için Büyük/küçük harf duyarlı onay kutusunu işaretleyin. Çok kademeli karşılaştırma ile, girdiler ilk halleriyle karşılaştırılır ve aksanlar ihmal edilir. Eğer karşılaştırma sonucunda aynı bulunurlarsa, ikinci kademe karşılaştırmada aksanları dikkate alınır. Eğer hala aynı olarak değerlendirilirlerse, Büyük/küçük harf farklılıkları, karakter aralıkları, ve Japonca, Kana farklılıkları üçüncü kademe karşılaştırılmasında değerlendirilirler.


Aralık sütun/satır etiketlerinden oluşuyor

Seçimdeki ilk satır veya sütunu sıralama yapılırken dikkate almaz. En alttaki Yön ayarları seçimine göre, bu onay kutusunun işlevi ve adı değişir.

Biçimleri de dikkate al

Geçerli hücre biçemleri korunur ve yeni yerine aktarılır.

Doğal sıralamayı etkinleştir

Doğal sıralama, onları sıradan karakter dizileri gibi sıralamak yerine, sıralanmış her bir sayı değerine bağlı olarak önlerinde karakter dizisi olan sayıları sıralayan bir sıralama algoritmasıdır. Örneğin, A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21 gibi bir dizi değere sahip olduğunu varsayalım. Bunları bir hücre aralığına koyup sıralamayı çalıştırdığınızda, A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9 haline dönüşür. Sıralama mantığını anlayan birisi için bu sıralama anlamlı olsa da, nüfusun geri kalanı için eğer düpedüz rahatsız edici değilse tamamen tuhaftır, Doğal sıralama özelliğinin etkinleştirilmes ile, yukarıdaki gibi değerler düzgün olarak sıralanır, bu da genel olarak sıralama işlemlerinin uygunluğunu arttırır.

Sıralama sonuçlarının kopyalanacağı yer:

Sıralanmış listeyi belirlediğiniz hücre aralığına kopyalar.

Sıralama sonuçları

Adlandırılmış bir Hücre aralığı seçerek, sıralanmış listenin görüntüleneceği alanı seçebilir, veya girdi kutusuna bir hücre aralığı yazabilirsiniz.

Sıralama sonuçları

Sıralanmış listenin gösterilmesini istediğiniz hücre aralığını girin, veya liste kutusundan adlandırılmış bir aralık seçin.

Kullanıcı tanımlı sıralama düzeni

Buraya tıklayarak onay kutusunu işaretledikten sonra, istediğiniz kullanıcı tanımlı sıralama düzenini seçin.

Kullanıcı tanımlı sıralama düzeni

Uygulamak istediğiniz özel sıralamayı seçiniz. Özel bir sıralama tanımlamak için - LibreOffice Calc - Sıralı Listeleri seçin.

Dil

Dil

Sıralama kuralları için dil seçin.

Seçenekler

Dil için bir sıralama seçeneği seçin. Örneğin, Almanca için "Telefon defteri" seçeneği ile sıralama algoritmasına alman umlaut özel karakteri de eklenir.

Yön

Yukardan aşağı (Satırları Sırala)

Seçili alandaki satırları aktif sütunlardaki değerlere göre sıralar.

Soldan Sağa (Sütunları Sıralama)

Seçilmiş alanlardaki aktif satırlardaki değerlere göre sütunlar sıralanır.

Veri alanı

Sıralamak istediğiniz hücre aralıklarını görüntüler.

Please support us!