Böl

Geçerli pencereyi etkin hücrenin sol üst köşesinden itibaren böler.

Bu komuta erişmek...

Choose View - Split Window.


Satırlar veya Sütunların Başlık Olarak Sabitlenmesi

Not Simgesi

Çalışma sayfası penceresini yatay ya da dikey olarak bölmek için fareyi de kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için, dikey kaydırma çubuğunun hemen üstünde ya da yatay kaydırma çubuğunun hemen sağında bulunan kalın siyah çizgiyi çalışma sayfasına sürükleyin. Kalın siyah çizgi çalışma sayfasının nereden bölündüğünü gösterir.


Bölünmüş bir pencerenin her parçasında kendi kaydırma çubuğu bulunur; bunun tersine sabit pencere kısımlarında pencere kaydırılamaz.

Lütfen bizi destekleyin!