Otomatik Giriş

Aynı sütunda bulunan diğer girdilerden, uyan girdiyi ekleyen Otomatik giriş özelliğini açar veya kapatır. İlgili sütundan en fazla 2000 hücreye kadar veya 200 dizi metin değerlendirilebilir.

Otomatik Değişikliklerin Durdurulması

Bu komuta erişmek...

Choose Tools - AutoInput.


Tamamlamak için eklenen metin vurgulanır.

Önceki girdilerle eşleşen karakterler kullanılarak formül yazarken, İşlev Sihirbazında, tüm tanımlı aralık adlarında, tüm veritabanı aralık adlarında ve tüm etiket aralıklarının içeriğinde en son kullanılan on işlevi listeleyen bir Yardım ipucu görünür.

Otomatik Giriş büyük/küçük harf duyarlıdır. Örneğin Otomatik Girişi etkisizleştirmeden, aynı sütunda “Toplam” yazan bir hücreye “toplam” metnini giremezsiniz.

Lütfen bizi destekleyin!